Test om I er et team

Mange arbejdspladser bruger betegnelsen Team om løstsammensatte grupper eller afdelinger som ikke arbejder teambaseret. Det kan have en dårlig virkning både på gruppens effektivitet og trivsel. Her kan I få hjælp til at finde ud af, hvor meget team I egentlig er.

Bogen Teamledelse med det rette twist fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, beskriver en række kendetegn for et team:

  1. Et team er en samling af personer, der har et fælles mål og en klart defineret opgave. 

  2. Teamet arbejde sammen om en fælles opgave.

  3. I teamet har medarbejderne komplementære færdigheder - de er afhængige af hinanden for at fuldføre deres fælles opgave.

  4. Medarbejderne i teamet har en række overlappende færdigheder, der gør dem i stand til at udføre nogle af hinandens opgaver.

  5. Teamet arbejder udviklingsorienteret og med en vis grad af selvledelse.

De fem dimensioner i gruppesamarbejdet

Læs mere i publikationen 'Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne'


Senest revideret den 11. maj 2020