Fælles handling. Færre sygedage

Fælles handling – færre sygedage er overskriften på en indsats fra Beskæftigelsesministeriet, som skal understøtte offentlige arbejdspladsers arbejde med at nedbringe sygefravær.

Kom godt fra start

Sygefravær kan mindskes. Det er allerede lykkedes på mange offentlige arbejdspladser. Og det kan også lade sig gøre hos jer. Her på siden kan du finde tre handlingspakker med nogle af de bedste redskaber til at arbejde med sygefravær. De er lige til at bruge i det arbejde, I allerede gør på jeres arbejdsplads. Nemt og overskueligt.

Sygefravær er et fælles problem, som skal løses sammen. En vellykket indsats kræver et tæt samarbejde mellem ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, medarbejdere og HR på arbejdspladsen.

Alle arbejdspladser kan få adgang til konkrete handlingspakker på hjemmesiden www.sygefravær.dk. I pakkerne indgår nogle af de bedste redskaber til at forebygge og håndtere sygefravær samt til at hjælpe sygemeldte godt tilbage til jobbet.

Læs mere på www.sygefravær.dk.


Senest revideret den 9. august 2022