Offentlige arbejdspladser får ekstra hjælp til at nedbringe sygefraværet

Offentlige arbejdspladser kan få hjælp fra et rejsehold til at nedbringe sygefravær. Samtidig kan de på hjemmesiden sygefravær.dk få konkrete redskaber, der gør det mere let og overskueligt at arbejde med sygefravær.

Kom godt fra start

Sygefravær er et fælles problem, som skal løses sammen. En vellykket indsats kræver et tæt samarbejde mellem ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, medarbejdere og HR på arbejdspladsen.

Beskæftigelsesministeriet har oprettet et rejsehold, der står klar til at rykke ud til arbejdspladser, der ønsker ekstra hjælp til at øge trivslen og nedbringe sygefraværet. Det kan fx være en hospitalsafdeling, der har brug for hjælp til at håndtere tidspres. Eller et plejehjem, der er udfordret af mange forflytninger af beboere.

Tilbuddet om den ekstra hjælp koster ikke noget.

Alle arbejdspladser kan få adgang til konkrete handlingspakker på hjemmesiden www.sygefravær.dk. I pakkerne indgår nogle af de bedste redskaber til at forebygge og håndtere sygefravær samt til at hjælpe sygemeldte godt tilbage til jobbet.

Det er også muligt for arbejdspladserne at få hjælp til spørgsmål om sygefravær på en telefonisk hotline om sygefravær på 40 48 10 40.

Derudover er der tildelt ca. 50 mio. kr. til udvalgte offentlige arbejdspladser, der ønsker at arbejde målrettet og systematisk med sygefravær og trivsel. Anden runde af puljen – som også er på 50 mio. kr. er meldt ud, og der er ansøgningsfrist den 14. maj kl. 12 2020.

Læs mere om initiativerne:

Få hjælp af Rejseholdet

Har I brug for ekstra hjælp til at nedbringe sygefraværet? Læs mere om Rejseholdet her.

 


Senest revideret den 11. november 2020