Metode 4: Turntable

En metode til at åbne op for, lytte til og skabe dialog mellem forskellige perspektiver på forandringen – også de negative.

1. Book et lokale med stole og borde nok til alle deltagerne. Lav en eller flere bordgrupper med plads til fire-fem deltagere på hver af bordgruppens fire sider. For at have god dynamik skal der være firefem deltagere i hver perspektivgruppe. Hvis I kun er 12 deltagere, så udelad positionen ”den tavse”, så I får tre grupper med fire deltagere.

2. Vært eller facilitator introducerer til mødets formål og forløb. Deltagerne kan fra begyndelsen sætte sig, hvor de vil ved bordet.

3. Præsentér de fire forskellige perspektiver, og udpeg den ene langside til ”optimister” og den anden til ”pessimister”. Fordel tilsvarende rollerne ved de to bordender som hhv. ”de eftertænksomme” og ”brobyggerne”. Disse perspektiver kan evt. afmærkes ved bordene med et papkort.

4. Deltagerne må kun tale ud fra det perspektiv, hvor de sidder. De skal altså ikke kritisere de andres synspunkter, men udelukkende bidrage med udtalelser, der svarer til deres plads ved bordet. Det er selvfølgelig i orden at udtrykke meninger, man ikke har i virkeligheden. Alle ved taleperspektiverne skal bidrage; hvis man ikke kan finde på noget nyt at bidrage med, kan man gentage eller bygge videre på, hvad en anden har sagt.

5. Indled øvelsen ved at formulere et spørgsmål eller et tema om forandringen, som kan betragtes fra alle fire perspektiver. Formuleringen skal tilpasses gruppen og den aktuelle situation, men kunne fx være: ”Hvad oplever vi er godt/skidt ved forandringen?” Se også tekstboksen Ideer til spørgsmål.

6. Lad deltagerne ved bordet selv melde ind på skift. Bed med ret korte mellemrum – fx efter fem-ti minutter – alle om at rykke videre om bordet til den næste side (med uret) og dermed skifte perspektiv i dialogen. Alle, der talte i én runde, har på den måde en lytteposition i den næste.

7. Stop rotationen efter minimum én cyklus, og saml de fire grupper, der har fulgtes ad. Bed nu alle grupperne om at indtage det brobyggende perspektiv og overveje i grupperne: Hvad kan vi med fordel aftale på fællesskabets vegne på baggrund af det, vi har hørt? Bed grupperne notere deres pointer på post-its. Lad grupperne præsentere på skift i plenum.

8. Rund af med at spørge, om pointerne peger i en særlig retning, hvad der går på tværs af dem, hvad man kan lære af fællestræk og forskelle, og hvordan man bedst kan arbejde videre med dette.

Få mere information og hent dialogmetoden "Turntable".

Du kan også hente det samlede hæfte "Skab robuste forandringer".


Senest revideret den 23. april 2020