Hjælp til forandringsprocessen – viden & værktøjer

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har udgivet en række værktøjer som netop fremmer den gode kommunikation og understøtter en aktiv deltagelse.

Nogle af værktøjerne stiller skarpt på især ledelse og dens rolle i forhold til at styrke arbejdspladsens trivsel. Andre værktøjer har til formål at styrke arbejdet med kerneopgaven og at øge tillid, retfærdighed på arbejdspladsen for herigennem at styrke samarbejdsrelationerne.

  • Attraktive arbejdspladser – 16 praksisnæreredskaber til at skabe en attraktiv arbejdsplads med fokus på kerneydelsen.
  • Møder der skaber klarhed – Hæfte med gode råd til at skabe en god mødekultur med god og klar kommunikation.
  • Filmøvelse: Italesætte social kapital med et filmklip - Få startet en dialog om den sociale kapitals hovedelementer tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.
  • Rum-øvelse - en dialog om social kapital - Et værktøj, som gør jeres afdeling, gruppe, team, institution m.v. i stand til at have en dialog om jeres sociale kapital.
  • Vurdér jeres relationelle koordinering – Øvelse der både kan give øget indsigt i hinandens bidrag til den fælles kerneopgave og sætte fokus på, hvor der er brug for at styrke koordinering og samarbejde.
  • Tag lederfrakken på – Hæfte med inspiration til at finde ens personlige lederrolle samt ideer og metoder til at styrke arbejdsglæden.
  • Ledere i netværk - Værktøj der bla. beskriver, hvordan lederen afklarer dine egne behov for netværk og hvordan lederen finder de rigtige ledere at gå sammen med.

Attraktive arbejdspladser

I en tid med forandringer er det vigtigt at have god ledelse som kan være med til at sikre høj kvalitet og et fælles fokus på kerneydelsen. I ”Ledelse på attraktive arbejdspladser”, finder I gode råd til, hvordan lederen, kan arbejde med arbejdsmiljøet og skabe en attraktiv arbejdsplads, som både kan fastholde og tiltrække medarbejdere.

Hæftet bygger på den grundantagelse at medarbejderne skal føle sig både set, hørt og forstået og er således med til at understøtte de forhold, som er vigtige i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen.
Hæftet indeholder 16 praksisnære redskaber, som kan guide dig igennem en proces med at skabe en attraktiv arbejdsplads med et fælles fokus på kerneydelsen.

Hent hæftet om attraktive arbejdspladser her.

Møder der skaber klarhed

Kommunikation spiller en vigtig rolle især i forbindelse med forandringer og her er møder særlige vigtigt. Det er her ledere og medarbejdere kan tale sammen om forandringerne og om den proces, der følger med. Som leder Det er også på  møder at ledelsen kan give målrettet information og sikre, at alle får besked på samme tid.

Møder skal samtidig hjælpe til at udføre arbejdet, ved at inspirere hinanden, finde løsninger på vanskeligheder eller træffe valg og tage beslutninger i fællesskab.
Det kræver både tid og vilje at opbygge og vedligeholde en god mødekultur, men det er både tidsbesparende og reducerer stress, når møder fungerer. Hæftet ”Møder der skaber klarhed” indeholder gode råd til, hvordan I skaber en god mødekultur.

Læs mere om bedre møder her.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har i flere år arbejdet med at udvikle metoder og værktøjer, som kan bruges at opbygge den sociale kapital. Værktøjerne handler dels om hvordan man kan måle sociale kapital, men også hvad man skal overveje i arbejdet med at opbygge den sociale kapital.

Omtale af de konkrete erfaringer med at arbejde med social kapital findes på denne oversigt om social kapital. Her findes de værktøjer som BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har udviklet.

Relationel koordinering er et begreb, som ligger i slipstrømmen af fokus på social kapital. Det handler om se på de helt konkrete samarbejdsflader og den kommunikation, som foregår i relationerne. Begge er metoder som tager udgangspunkt i den fælles kerneopgave og kan medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet og øge produktiviteten.

Filmøvelse: Italesætte social kapital med et filmklip

Hvis I vil arbejde med social kapital, for at styrke samarbejdet i forandringsprocessen er det et godt sted at begynde med at opbygge en fælles forståelse af, hvad social kapital er på jeres arbejdsplads. Ofte kan det være svært at begynde at tale om, hvad der opleves som retfærdigt eller noget der skaber tillid og samarbejde på ens egen arbejdsplads. Se fx et filmklip sammen og drøft, hvor tillid, retfærdighed og samarbejde kommer til udtryk.

Værktøjet ”Italesætte social kapital med et filmklip foreslår en række sjove filmklip, hvor den sociale kapital er i spil. Ud fra filmklippet kan I starte en dialog om den sociale kapitals hovedelementer tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Herefter kan man gå videre og tale om social kapital i relation til ens egen arbejdsplads.
Værktøjet forklarer de forskellige sammenhænge, som påvirkes af arbejdspladsens social kapital, og det foreslår også en fremgangsmetode til dialog om emnet.

Værktøjet kan findes på denne oversigt om social kapital.

Rum-øvelse - en dialog om social kapital

Rum-øvelsen er et værktøj, som gør jeres afdeling, gruppe, team, institution m.v. i stand til at have en dialog om jeres sociale kapital. Det kan f.eks. ske på et fællesmøde af ca. 2 timers varighed opfulgt af en opsamling blandt leder, TR og arbejdsmiljørepræsentant.
Efter personalemødet er det op til MED-udvalget, eller en anden mindre gruppe, at bearbejde det foreliggende referat og vurdere, om der er behov for at foretage en særlig konkret indsats for at styrke den sociale kapital på et eller flere punkter. Resultatet af drøftelserne i MED (i gruppen) meldes tilbage til personalet f. eks på et personalemøde.

Værktøjet kan findes på denne oversigt om social kapital.

Vurdér jeres relationelle koordinering

”Vurdér jeres relationelle koordinering” er en øvelse der samler alle de faggrupper, afdelinger eller team, der samarbejder om en bestemt opgave, for at sætte fokus på de relationer og arbejdsgange, som bør forbedres.
Øvelsen kan både give øget indsigt i hinandens bidrag til opgaven og sætte fokus på, hvor der er brug for at styrke koordinering og samarbejde.
Kortlægningen af relationerne kan gennemføres i løbet af 2-3 timer og kræver en times forberedelse af mødelederen.
Øvelsen hedder ’Vurder jeres relationelle koordinering’ og findes i hæftet ”Kom videre med social kapital”.

Hent hæftet 'Kom videre med social kapital' her.


Senest revideret den 17. august 2020