En klar aftale

Før man etablerer hjemmearbejdspladser er det vigtigt at arbejdsgiveren, den enkelte medarbejder og kollegerne er klar over, hvad hjemmearbejdet går ud på og hvilke konsekvenser, det vil have for arbejdspladsen og den enkelte. Det er klogt at diskutere aftalerne inden en krisesituation opstår – som fx ved covid-19.

Tre typer af aftaler

  • RAMMEAFTALER indgået mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger eller enkelte virksomheder.
  • LOKALAFTALER på den enkelte arbejdsplads.
  • INDIVIDUEL AFTALEmellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder.

1. Rammeaftale: En lang række faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer har indgået rammeaftaler, der regulerer arbejdsforholdene på hjemmearbejdspladser. 

2. Lokalaftaler: Lokalaftaler skal indgås mellem virksomheden(offentlig eller privat) og den eller de aftaleberettigede faglige organisationer. Lokalaftalen sætter rammerne for, hvordan distancearbejdet i praksis kan foregår på den enkelte arbejdsplads. 

3. Individuelle aftaler: Den individuelle aftale indgås skriftligt mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder. Lokalaftalen beskriver de præcise vilkår og rammer for den enkeltes distancearbejde.

Indhold i den individuelle aftale

I rammeaftalerne er det nærmere beskrevet, hvad de individuelle aftaler som minimum skal indeholde. Overordnet er det vigtigt, at aftalerne omfatter alle de emner og spørgsmål, som kan give anledning til diskussion. Det gælder:

  • Rammer for arbejdet : Opgaverne, arbejdstiden, grænserne for fleksibiliteten.
  • Kontakten til arbejdspladsen: Faste træffe- og mødetider, information til og fra medarbejderen.
  • Organisationen: Arbejdstilrettelæggelse, information, afrapportering, resultatbedømmelse og forholdet til kolleger og ledelse.
  • Hjemmearbejdspladsen: Teknisk udstyr, opkoblinger, kontorinventar, placering i hjemmet etc.
  • Sikkerheden : Datasikkerhed, fortrolighed, virus, sikkerhedskopier.
  • Brug af udstyret til private formål.
  • Økonomien : Etablering, drift, reparation og service.

Senest revideret den 22. september 2020