Tre værktøjer: Styrk lederes trivsel og resultater

Værktøjer til lederes psykiske arbejdsmiljø - ledere, der trives, er bedre til at skabe resultater og trivsel omkring dem.

Find materialet
Digitalt stormøde

Hvorfor er lederes trivsel egentlig vigtigt? Gense det digitale stormøde fra 14. september 2021 med direktør Mads Skovlund Pedersen fra Nordea og administrerende direktør Claus Ladegaard fra DFI. 

Se optagelse af det digitale stormøde
Webinar: Lær at løfte lederes trivsel og resultater

Hvordan løfter I lederes trivsel og resultater? Gense webinaret fra 4. oktober 2021, hvor Jan Heiberg introducerer til tre nye værktøjer og ledere fortæller om deres erfaringer.

Se optagelse af webinar med værktøjer
Trivsel i lederrollen

Få inspiration til at udvikle din lederrolle og dit psykiske arbejdsmiljø.

Hent værktøjet her

Supervision

Ligesom coaching kan supervision på arbejdspladsen være en vigtig faktor i arbejdet med dit gode arbejdsmiljø.

Supervision er særligt anvendt hos ledere og medarbejdere, som arbejder med mennesker, fx i social- og sundhedssektoren. Men også andre kan have stor glæde af supervision.

Supervision = Kyndig vejledning

Supervision er et fremmedord for det, som på godt dansk kaldes kyndig vejledning.

Det er vejledning, der er planlagt og accepteret af alle parter som noget, der giver arbejdet større mening og bringer det i overensstemmelse med dets formål. For dette formål kan nemlig nemt glide ud af sigte.

Emnerne for supervision strækker sig videre end til det strengt faglige og omfatter også den kultur og den organisation, man indgår i på arbejdspladsen.

Modsat coaching er supervisoren ofte fra samme eller et nært beslægtet fagområde som supervisanten. I kollegial supervision arbejder I sammen i en gruppe mod at skabe fælles læring og udvikling på arbejdspladsen. Sammen bliver I klogere på svære problemstillinger, lærer af succeshistorier, deler viden og erfaringer, får nye idéer og inspiration. Læs mere om kollegial supervision og om coaching i hæftet Coaching for ledere.

Målet med den gode supervision

  • At styrke den enkeltes faglige identitet
  • At vise den enkeltes egne styrker og ressourcer
  • At anvise nye idéer og nye veje i forhold til faglige og personlige problemer
  • At sænke stressniveauet
  • At forhindre at man bliver udbrændt
  • At sikre eller udvikle kvaliteten af arbejdet
  • At vende skuffelser, skyldfølelser og følelse af utilstrækkelighed til professionelle dilemmaer som kan løses

Læs mere om hvordan du kan bruge supervision som et konkret redskab mod stress på din arbejdsplads under værktøj 8.


Senest revideret den 17. juni 2020