Tre værktøjer: Styrk lederes trivsel og resultater

Værktøjer til lederes psykiske arbejdsmiljø - ledere, der trives, er bedre til at skabe resultater og trivsel omkring dem.

Find materialet
Digitalt stormøde

Hvorfor er lederes trivsel egentlig vigtigt? Gense det digitale stormøde fra 14. september 2021 med direktør Mads Skovlund Pedersen fra Nordea og administrerende direktør Claus Ladegaard fra DFI. 

Se optagelse af det digitale stormøde
Webinar: Lær at løfte lederes trivsel og resultater

Hvordan løfter I lederes trivsel og resultater? Gense webinaret fra 4. oktober 2021, hvor Jan Heiberg introducerer til tre nye værktøjer og ledere fortæller om deres erfaringer.

Se optagelse af webinar med værktøjer

Værktøj 3: Styrk organisationen

Her på siden finder du værktøjet 'Styrk organisationen'. Værktøjet er rettet mod HR-afdelingen, MED-organisation eller samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation - og til topledelsen. Det giver en tre-trins arbejdsmodel for, hvordan I kan styrke lederes trivsel og resultater på jeres arbejdsplads.

Værktøj til at styrke organisationen
Værktøjet 'Styrk organisationen' kan bruges til systematisk at løfte ledernes trivsel og resultater i hele organisationen eller en afgrænset del af organisationen.

Her skal I bl.a. afklare, hvor lederne internt kan gå hen med bekymringer, hvad der kan være ’early warnings’ på behov for støtte til en leder eller ledelsesgruppe, samt hvad særlig støtte kan indeholde. Planen skal også understøtte et særligt fokus på modtagelse af nye ledere. 

Værktøjet indeholder tre trin:

  1. Prioriter - hvor I brainstormer og udvælger fokusområder.
  2. Kvalificer - hvor I drøfter, hvordan I vil gå til det.
  3. Publicer - hvor I offentliggør, hvordan I arbejder for at styrke lederes trivsel og resultater hos jer.

Værttøjet er udviklet til HR, samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisation eller MED-organisation - og til topledelsen.

Hent værktøjet her.

Instruktionsvideo
Ledelsesrådgiver Jan Heiberg introducerer til værktøjet på to minutter. Se videoen her.


Arbejdsark: Action card
Som en del af værktøjet udformer I action cards på de indsatsområder, I prioriterer. I kan udfylde den direkte i pdf'en - eller printe den ud og udfylde den med kuglepen. Find action card'et her.

Hvorfor skal vi fokusere på lederes psykiske arbejdsmiljø?
Hør Ledende lægesekretær Annette Lyngs Jensen fortælle hvorfor i et interview med Jan Heiberg her.


Og hør fire topledere give deres bud her.


Senest revideret den 1. november 2021