Vilde ambitioner for 20’ernes arbejdsmiljø

Solen stod højt på himlen, og på havnen i Allinge på Bornholm var scenen sat i Arbejdsmiljø Loungen. Vi var klar til det første arrangement på årets Folkemøde. Nu skulle det handle om de vilde ambitioner for arbejdsmiljøet, som regeringen og arbejdsmarkedets parter har lanceret i en ny trepartsaftale.

Selv om du ikke selv deltog i arrangementet, har du alligevel nu mulighed for at opleve lidt af stemningen fra arrangementet i denne korte video.

Af Anne-Mette Holm

Stig Ingemann Sørensen, konsulent i BFA’s besøgsteam, satte fra start fokus på balancerne i arbejdslivet i en samtale med arbejdsmiljøkonsulent Tove Bech Kofoed fra Bornholms Hospital og seniorforsker Thomas Clausen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ved arrangementet på årets Folkemøde på Bornholm. Og der er mange udfordringer, var de enige om.

Ikke tid til at gå på toilettet

- Vi oplever desværre, at der er flere og flere medarbejdere, der oplever sig psykisk belastede i arbejdet. De føler sig pressede, og så kommer de til at prioritere patienterne frem for sig selv. Og det kommer typisk til udtryk ved, at de oplever, at de ikke har tid til at gå på toilettet i løbet af en vagt, fortalte Tove Bech Kofoed, Bornholms Hospital. 

Seniorforsker Thomas Clausen slog fast, at når ansatte i velfærdssektoren ofte har store følelsesmæssige krav i arbejdet, er det vigtigt, at der er en god balance mellem belastninger og ressourcer:

- Hvis der er flere belastninger end ressourcer, så bliver arbejdsmiljøet udfordret. Folk begynder måske at føle stress og udbrændthed. Forskningen viser, at det kan føre til dårligt mentalt helbred, psykiske problemer, depression, risiko for somatiske lidelser, hjertekarsygdomme, sygefravær og endelig udstødelse fra arbejdsmarkedet. Det er virkelig et katalog, vi kan rulle op her, sagde han.   

Aktive publikummer

Publikum bidrog flittigt med input til, hvordan pokker, vi alle skal lykkes med at komme i mål og finde bedre balancer i arbejdsmiljøet, og det summede af god stemning i teltet på Ydermolen.

Nogle af publikums idéer til, hvad arbejdspladserne kan skrue på for at få en bedre balance mellem ressourcer og belastninger var:

  • Prioritering af opgaver og enighed herom, så man undgår et A- og B-hold.
  • Indflydelse på planlægning.
  • Synlig opbakning (når det er svært) fra hele ledelseslaget og det politiske niveau.
  • Løbende koordinering og de-koordinering ved dagens afslutning.
  • Fastholde fokus og et blik på, hvordan vi gør det.
  • Løbende indsats og holde fast.
  • Anerkendelse af belastninger.
  • Tydelighed omkring, hvem der har – og tager – ansvaret.
  • IGLO – tydeligt, hvad og hvem skal bidrage med for at fastholde fokus.
  • Finde forudsigelighed i det uforudsigelige – fx ved at prioritere.

En af konklusionerne på arrangementet blev, at selv om der er store udfordringer, er der altid nogle knapper, man kan skrue på i arbejdsmiljøet for at skabe bedre balancer.


Senest revideret den 13. september 2022