Besøgsteamet kan hjælpe jer med at sætte forebyggelsen i system

Vi tilbyder jer et forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forbygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet. Alle forløb forgår hos jer, de er gratis, og de tilrettelægges i tæt dialog med jer. Læs mere om mulighederne og om, hvordan I kan starte et samarbejde med besøgsteamet.


Besøgsteamet er et resultat af en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om at styrke arbejdsmiljøet på en række udvalgte områder:

 • Brancher: Daginstitutioner, døgninstitutioner, hjemmepleje, hospitaler samt undervisningsområdet.
 • Fokusområder: Ergonomi, vold/krænkende handlinger samt ubalance i krav og ressourcer.

Hvad kan vi hjælpe med?

Besøgsteamet kan hjælpe, hvis I fx har behov for at:

 • Tage gennemgribende fat på jeres særlige arbejdsmiljøproblemer – også som et led i at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
 • Tage et service-tjek på jeres forebyggelsesindsats, blive inspireret til at give den mere kraft, nyt liv og sætte den mere i system.
 • Styrke jeres fælles forebyggelseskultur.
 • Forenkle og trimme jeres indsats og afprøve mere virksomme tiltag.
 • Sikre en tidlig forebyggelse til at sikre et godt arbejdsmiljø, hvis I fx står foran større forandringer, som kræver særlig opmærksomhed.
 • Indsatsen er gratis. Jeres investering er den tid, I lægger i arbejdet.

Hvem kan være med?

Besøgsteamet tager afsæt i et tilpas overordnet niveau i fx en kommune eller på et hospital. Hvis I er flere institutioner eller afdelinger i en kommune, region eller på det statslige eller selvejende område, som står med fælles udfordringer i arbejdsmiljøet, kan I kontakte besøgsteamet for at aftale nærmere og høre mere om jeres muligheder.

Et konkret forløb kan være rettet mod fx:

 • alle folkeskoler eller daginstitutioner eller hele hjemmeplejen i en kommune,
 • flere afdelinger på et eller på tværs af flere hospitaler,
 • alle relevante døgninstitutioner i en region eller kommune,
 • flere tekniske skoler, flere friskoler, gymnasier eller professionshøjskoler på tværs af geografi.

I kan altså ikke søge om at få hjælp til et forløb, hvis I alene er fx en individuel skole, daginstitution eller et enkelt døgntilbud i en region.

Læs mere om, hvad besøgsteamet kan hjælpe jer med

Hent en kort beskrivelse af besøgsteamet med oversigt over udvalgte brancher og arbejdsmiljøproblemstillinger til print (tosidet pdf)

Hent print selv plakat (A3)


Senest revideret den 22. juni 2022