Hvem skal være til stede ved første møde og i arbejdsgruppen?

På det første møde er det vigtigt, at der er personer til stede med kendskab til de større dagsordener, som indsatsen skal spille ind i, og ligeledes personer med en overordnet beslutnings- og prioriteringskompetence.

Når der skal etableres en arbejdsgruppe, skal det gerne ske med afsæt i MED/SU/AMO-strukturen. Dvs. at både ledelse- og medarbejdersiden skal være repræsenteret, da hele indsatsen er baseret på partssamarbejdet. Herudover skal arbejdsgruppen samlet set repræsentere alle relevante niveauer. Det er særligt vigtigt, at også arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra driften er repræsenterede.

Tilbage til oversigten


Senest revideret den 23. maj 2022