Hvilke formaliteter er der?

Når vi har lavet en aftale om et forløb, udarbejder vi en samarbejdsaftale.

Som led i indsatsen gennemfører BFA desuden en evaluering i form af elektroniske spørgeskemaer, som afdækker deltagernes oplevelse af udbytte hhv. ved afslutning og 3-6 måneder efter samarbejdets afslutning. Spørgeskemaerne rettes både mod deltagere på det strategiske og det operationelle niveau.

Tilbage til oversigten


Senest revideret den 23. maj 2022