Hvilke ressourcer kræver det at indgå i et forløb?

Jeres investering er den tid, I lægger i arbejdet. I indsatsen er der fokus på at forstærke jeres arbejdsmiljøarbejde. Det indebærer bl.a. at udvalgte personer hos jer prioriterer tid til koordinerende møder, deltagelse i workshops eller temamøder, at I skaber rammer for, at I kan sætte konkrete tiltag i værk og lære af disse, og bruger tid på de forankringsaktiviteter, vi aftaler sammen. Og den kan variere alt efter, hvilken type forløb, vi aftaler.

Besøgsteamets understøttelse af arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats finansieres af BFA. Det omfatter konsulenternes tid, deres rejseomkostninger og udgifter til de materialer, besøgsteamet medbringer.

Udgifter til lokaler og forplejning, samt eventuelle udgifter til vikarer/frikøb i forbindelse med møder og workshops finansieres af arbejdspladsen. Hvis arbejdspladsen ønsker flere materialer fx til en hel personalegruppe, kan disse downloades til print eller tryk på BFA’s hjemmeside.

Besøgsteamets tilbud er fleksibelt og aftales med det overordnede ledelsesniveau og/eller et overordnet MED/SU-niveau.

Tilbage til oversigten


Senest revideret den 23. maj 2022