Kan besøgsteamet indgå som en del af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse?

Ja, det kan vi godt, hvis det indgår i et prioriteret fokus hos jer. Vi byder ind inden for de rammer, vi har ift. de nationale mål. Det kunne fx være, hvordan man kan arbejde systematisk med målene for krænkende handlinger, ubalance eller ergonomi.

Vi vil drøfte med jer, hvilke forankringsaktiviteter I eller vi kan understøtte med efterfølgende, så vi sikrer mest mulig forankring.

Tilbage til oversigten


Senest revideret den 23. maj 2022