Rådsmøder

På denne side kan du, som repræsentant fra organisationerne bag Branchefællesskabet, finde materiale som dagsorden, bilag og referater fra rådsmøderne.

Du finder materialet ved at klikke på en dato for afholdelsen af møde. Herefter bliver du ledt videre til en side (Dropbox), hvor alt materialet befinder sig. Siden er beskyttet med password. 

For at få adgang til mappen med mødematerialet, skal du bruge den kode som er udleveret af BFA Velfærd og Offentlig administration. 

Hvis du ikke har adgang, bedes du henvende dig til BFA Velfærd og Offentlig administrations sekretariat på sekretariat@bfa.dk for at få koden tilsendt.

Øverst i dropbox mappen finder du henholdsvis en dagsorden, en dagsorden inklusiv bilag, samt et referat, hvis mødet er afholdt. Nedenunder kan du finde bilagene enkeltvis. 

Rådet har til opgave at varetage det overordnede ansvar for Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administrations arbejde. Rådet har samtidig ansvaret for Branchefællesskabets strategi, årsplan og budget samt opfølgning på dette.

Find dagsorden, bilag og referater fra alle rådsmøderne her (kræver adgangskode)

2023    

Ekstraordinært Rådsmøde 02.02.2023

Rådsmøde 21.03.2023

Rådsmøde 23.05.2023

Rådsmøde 05.10.2023

Rådsmøde 29.11.2023

 

 

 

2022    

Rådsmøde 09.03.2022

Rådsmøde 01.06-2022

Rådsmøde 12.10.2022

Rådsmøde 07.12.2022

 

 

 

 

For referater fra tidligere rådsmøder se nederst på denne side. 

Medlemmer af Rådet

Nedenfor kan du se medlemmerne af rådet. I branchefællesskabet deltager en lang række organisationer - du kan finde en oversigt her.

Navn

Organisation

Mail

Maria Melchiorsen  FOA mame@foa.dk
Vinnie Jakobsen FOA vija@foa.dk
Joan Lindskov FOA joli@foa.dk
Birthe Oest Larsen Medarbejder- og Kompetence styrelsen biola@medst.dk
Louise Albert Medarbejder-og kompetence styrelsen   lomak@medst.dk
Preben Meier Pedersen KL pmp@kl.dk
Nina Roth KL niro@kl.dk
Tina Møller Nielsen KL tmini@kl.dk
Henrik Casper Danske Regioner  
Susanne Stærkind Danske Regioner sya@regioner.dk
NN Danske Regioner hca@regioner.dk
Pia Lund Jeppesen HK/Kommunal pia.lund.jeppesen@hk.dk
Ulla Moth-Lund Christensen HK/Stat Ulla.Moth-Lund.Christensen@hk.dk
Harun Demirtas  Dansk Sygeplejeråd hde@dsr.dk
NN FH Plads  
NN    
Rikke Gierahn Andersen Danmarks Lærerforening RIGA@dlf.org.
Ditte Brøndum Dansk Socialrådgiverforening

db@socialraadgiverne.dk

Martin Mølholm Akademikerne, DJØF mam@hum.aau.dk
Trine Madsen Akademikerne, Dansk Magisterforening trma@ida.dk
Casper Wiegell Yngre Læger cwi.yl@dadl.dk
     

Suppleanter

   

Navn

Organisation

 
Charlotte Bredal FOA hbr001@foa.dk
Karina Find FOA kafi@foa.dk
NN 3 F  
Winnie Brandt AC/Region H winnie.brandt@ regionh.dk
Karen Brøndsholm HK/Kommunal karen.broendsholm@ hk.dk
Betina Halbech HK/Stat betina.halbech@hk.dk
NN  Danske Regioner  
Birgit Tamberg Andersen Dansk psykologforening - akademikerne birgit.tamberg3@ gmail.com
Ane Kolstrup DSR ako@dsr.dk
Inge Larsen Danmarks Lærerforening inl@dlf.org
NN FH Plads  
Helle Bjørnstad FAPS – Foreningen af praktiserende speciallæger heb.fas@dadl.dk
     
Per Tybjerg Aldrich BUPL ptya@bupl.dk
Elisatbeth Huus Pedersen Dansk Socialrådgiverforening ehp@ socialraadgiverne.dk
     

 

 Tidligere rådsmøder

2021      

Ekstraordinært Rådsmøde 22.02.2021

Rådsmøde 22.03.2021

Ekstraordinært Rådsmøde 11.05.2021

Rådsmøde 31.05.2021

 

 Rådsmøde 05.10.2021

Rådsmøde 07.12.2021

 

 

 

2020      

Rådsmøde 18.03.2020

 

Rådsmøde 03.06.2020

Rådsmøde 22.10.2020

Rådsmøde 01.12.2020

 


Senest revideret den 9. februar 2023