Top 10: Mest populære publikationer 2021

Find værktøjer til arbejdet med arbejdsmiljøet blandt de mest populære publikationer fra 2021. Samlet set er alle vores materialer blevet downloadet over 114.000 gange.

1. To enkle skemaer til APV-arbejdet

Det mest downloadede værktøj i 2021 var de 'To enkle skemaer til APV-arbejdet'. Det behøver ikke at være svært at lave en APV. Ved hjælp af de to enkle skemaer, kan I let komme i gang med arbejdet.

2. APV om covid-19: Et enkelt skema

Dette enkle apv-skema kan bruges til hurtigt at tage temperaturen på arbejdspladsen: Hvilke udfordringer og risici ser vi? Hvad lykkes vi godt med? Hvad er der brug for, at vi gør nu?

3. Når klokken ringer

'Når klokken ringer' er en branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium. Når klokken ringer oplyser om krav, normer, standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler.

4. Stærkere sammen - Brikker til et velfungerende arbejdsfællesskab

'Stærkere sammen - Brikker til et velfungerende arbejdsfællesskab' giver en kort introduktion til begrebet arbejdsfælleskaber og forklarer, hvorfor det er vigtigt.

5. Skema til risikovurdering

Skemaet gør det let for Arbejdsmiljøgruppen at lave risikovurderinger/risikoanalyser.

6. Forflytningsguiden

'Forflytningsguiden' beskriver de vigtigste elementer i god forflytning og forudsætningerne for, at du kan bruge dem. Guiden retter sig mod ansatte, elever og studerende i alle dele af social- og sundhedsområdet.

7. Krænkende handlinger af seksuel karakter

Et inspirationshæfte hvor vi har samlet konkrete værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen.

8. Grib ind - Godt kollegaskab uden mobning

”Grib ind – Godt kollegaskab uden mobning” er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning.

9. 8 anbefalinger: Forebyg akut fysisk overbelastning

Anbefalingerne er til brug for fremme af god forflytningspraksis og kan fx bruges til dialog, på møder med forflytningsvejleder, til opslag, på personalemøder og til inspiration for arbejdspladsens videre arbejde med at forebygge akut fysisk overbelastning.

10. Prioritering af kerneopgaven

Formålet med ”Prioritering af kerneopgaven” er at sætte fokus på den fælles kerneopgave, den fælles prioritering og samtidig få en dialog om forventninger til kerneopgaven.

Se også hvilke artikler, der var de mest læste i 2021.


Senest revideret den 5. januar 2022