Baggrund for besøgsteamet

Besøgsteamet er etableret på baggrund af trepartsaftale fra 2020 om prioriterede nationale arbejdsmiljømål.

Baggrund for BFA´s besøgsteam og indsatsen

BFA's besøgsteam

BFA's besøgsteam kan hjælpe jer med at sætte arbejdet med at forebygge et godt arbejdsmiljø i system. Her kan du læse meget mere om, hvad besøgsteamet kan hjælpe med og hvordan I kommer i kontakt med os.