Baggrund for besøgsteamet

Besøgsteamet er etableret på baggrund af trepartsaftale fra 2020 om prioriterede nationale arbejdsmiljømål.

Baggrund for BFA´s besøgsteam og indsatsen

Hvad kan vi gøre for jer?

Vores besøgsteam skal hjælpe udvalgte brancher med at forebygge og håndtere en række særligt prioriterede arbejdsmiljøproblemer.

Få hjælp til særlige belastninger i arbejdsmiljøet

Vores opgave er at medvirke til, at I, i de udvalgte brancher, styrker jeres systematiske forebyggelse og håndtering af de prioriterede arbejdsmiljøproblemer.

De prioriterede arbejdsmiljøproblemer er:

  • Ergonomiske udfordringer: Fysiske belastninger i arbejdet, herunder organisering af arbejdet og brug af teknologi og hjælpemidler.
  • Krænkende handlinger i både det interne og eksterne samarbejde såsom vold og trusler om vold, chikane, seksuel chikane og mobning.
  • Ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.

BFA vil inspirere, motivere og vejlede jer i at arbejde endnu mere aktivt med forebyggelse. Samtidig gør vi en særlig indsats for at hjælpe med at sikre og understøtte en god forankring af jeres indsats og de tiltag, I sætter i gang hos jer, så det bliver lettere for jer at holde fast i indsatsen på sigt.

Læs også ’Hvem kan bruge besøgsteamet?'

Hvad tilbyder vi konkret?

Med udgangspunkt i jeres udfordring og ambition tilrettelægger vi kortere eller lidt længere fælles forløb for hele eller en del af jeres organisation. I forløbet får I mulighed for at styrke jeres forebyggende indsats og for at træne og afprøve virksomme tiltag, som I sætter i værk. Alle forløb tilrettelægges i dialog med jer og vil have fokus på én eller flere af de prioriterede arbejdsmiljøproblemer og på at styrke jeres systematiske forebyggelsesarbejde.

Relevant og praksisnær viden og værktøjer

Vi præsenterer jer for relevant viden og værktøjer fra BFA, som kan inspirere og bidrage til at styrke handlekraften de relevante steder i jeres organisationen - både på de enkelte arbejdspladser (fx arbejdsmiljøgrupperne/TRIO’erne/lokal-MED) og i jeres samlede organisation (fx HovedMED/Samarbejdsudvalg/Arbejdsmiljøorganisation, ledelsesstreng).

Sammen med jer tilrettelægger vi forløbene, så vi forhåbentlig sikrer et bindende organisatorisk fokus på både det overordnede ledelsesniveau og blandt arbejdsmiljøorganisationen og dens repræsentanter.

Alle de værktøjer, som vi bringer i spil, er udviklet i samarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer på området, som BFA Velfærd og Offentlig administration dækker. Se hvilke organisationer her.

Når vi tilrettelægger indsatsen, lægger vi vægt på at have et godt kendskab til jeres arbejde og jeres arbejdsmiljø og på at koble os til jeres igangværende arbejdsmiljøarbejde, jeres ambitioner, erfaringer og muligheder. Vi tilbyder med andre ord en indsats, som passer bedst muligt til jeres behov.  

Indsatsen er gratis. Jeres investering er den tid, I lægger i arbejdet.

Læs også 'Hjælp os med input'


Senest revideret den 10. december 2021