Baggrund for besøgsteamet

Besøgsteamet er etableret på baggrund af trepartsaftale fra 2020 om prioriterede nationale arbejdsmiljømål.

Baggrund for BFA´s besøgsteam og indsatsen

Hvem er BFA´s besøgsteam?

BFA har etableret et besøgsteam, der står klar til at samarbejde med flere arbejdspladser i samme organisation om at forebygge og håndtere væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Portrætter af besøgsteamet

BFA har fået opgaven i forbindelse med trepartsaftale fra 2020 om prioriterede nationale arbejdsmiljømål.

Indsatsen tilrettelægges, så vi i fællesskab kan sikre en stærk forankring af jeres arbejdsmiljøindsatser i jeres organisation. Med udgangspunkt i vores materialer og værktøjer vil besøgsteamet bidrage til at inspirere og vejlede jer som samlet organisation og jeres arbejdspladser i, hvordan I kan styrke jeres forebyggende arbejdsmiljøindsats.

BFA´s besøgsteam består af fem erfarne arbejdsmiljøkonsulenter, en teamleder og en journalist.


Senest revideret den 10. december 2021