Baggrund for besøgsteamet

Besøgsteamet er etableret på baggrund af trepartsaftale fra 2020 om prioriterede nationale arbejdsmiljømål.

Baggrund for BFA´s besøgsteam og indsatsen

Hvem kan bruge BFA´s besøgsteam?

Indsatsen fra BFA skal styrke arbejdsmiljøindsatsen på lokale arbejdspladser og i de organisationer, de er en del af. Indsatsen kan bruges af flere arbejdspladser fra samme organisation (forvaltninger, sygehuse, mv.) i nogle særligt udvalgte brancher i kommuner, regioner, staten og på det selvejende område.

Brancherne er på forhånd lagt fast i trepartsaftale fra 2020. Trepartsaftalen prioriterer tre udvalgte, væsentlige arbejdsmiljøudfordringer, som indsatsen skal fokusere på i de forskellige brancher.

Indsatsen fra BFA skal styrke arbejdsmiljøindsatsen på de lokale arbejdspladser og i de organisationer, som de er en del af. Indsatsen kan bruges af organisationer i særligt udvalgte brancher i kommuner, regioner, staten og på det selvejende område. 

Se også ”Hvad kan vi gøre for jer”.

Oversigt over udvalgte brancher og arbejdsmiljøproblemstillinger

Udvalgte brancher

Udvalgte brancher, der følger af trepartsaftalen er:

  • Døgninstitutioner (plejehjem, forskellige former for botilbud m.m.) og hjemmepleje. I kan få hjælp til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af alle tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer i aftalen.
  • Hospitaler: I kan få hjælp til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i det interne og eksterne samarbejde (vold og trusler om vold, seksuel chikane, chikane og mobning) – og yderligere til problemstillinger, der handler om ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.
  • Undervisningsområdet  (den del, der ikke bedriver forskning): I kan få hjælp til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i det interne og eksterne samarbejde (vold og trusler om vold, seksuel chikane, chikane og mobning) – og yderligere til problemstillinger, der handler om ubalance mellem opgaver og indflydelse og udviklingsmuligheder.
  • Daginstitutioner: I kan søge få hjælp til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, som beskrevet ovenfor.

Læs mere om de prioriterede arbejdsmiljøproblemer her.

Hvornår er det relevant at bruge BFA´s besøgsteam?

BFA´s besøgsteam tilrettelægger ikke forløb til den enkelte arbejdsplads alene. Besøgsteamets indsats retter sig derimod fx mod flere arbejdspladser som alle folkeskoler i en kommune, hele hjemmeplejen i eller på tværs af kommuner, flere afdelinger på et eller på tværs af hospitaler, flere tekniske skoler, flere friskoler, gymnasier eller professionshøjskoler på tværs af geografier eller alle relevante daginstitutioner eller døgntilbud i en kommune. Når vi skriver arbejdspladser, skal det derfor forstås i et mere organisatorisk perspektiv.

Så hvis du fx er arbejdsmiljørepræsentant eller leder og tænker, at din arbejdsplads kunne have gavn af at deltage i et forløb, så henvend dig evt. først til andre lignende arbejdsmiljøgrupper/TRIO’er/Lokal-MED eller HovedMed/SU i din organisation og hør, om de også kan genkende de udfordringer, I står med på jeres arbejdsplads.

Fokus på fælles arbejdsmiljøudfordringer

Hvis I er flere arbejdsmiljøgrupper/TRIO’er/Lokal-MED/hele arbejdsmiljøorganisationen eller HovedMED/Samarbejdsudvalg fra samme organisation eller på tværs af organisationer, der står med fælles arbejdsmiljøudfordringer, er det oplagt at kontakte BFA´s besøgsteam. Det kan fx være, hvis I ønsker at:

  • Tage mere gennemgribende fat på jeres særlige arbejdsmiljøproblemer inden for ét eller flere af de nævnte områder ovenfor – også som et led i at styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
  • Tage et service-tjek på jeres forebyggelsesindsats, blive inspireret til at give den mere kraft, nyt liv og sætte den mere i system.
  • Styrke jeres fælles forebyggelseskultur.
  • Forenkle og trimme jeres indsats og afprøve mere virksomme tiltag.
  • Sikre en tidlig forebyggelse af arbejdsmiljøet, hvis I fx står foran større forandringer, som kræver særlig opmærksomhed.

Vi hjælper jer med at sikre, at I kan fastholde og forankre jeres forebyggende arbejdsmiljøindsats på længere sigt. 

Hent en kort beskrivelse af besøgsteamet til print (énsidet pdf)

Hent en kort beskrivelse af besøgsteamet med oversigt over udvalgte brancher og arbejdsmiljøproblemstillinger til print (tosidet pdf)


Senest revideret den 19. januar 2022