Forretningsudvalgsmøder

På denne side kan du, som repræsentant fra organisationerne bag Branchefællesskabet, finde materiale, som dagsorden, bilag og referater fra forretningsudvalgsmøderne.

Du finder materialet ved at klikke på en dato for afholdelsen af møde. Herefter bliver du ledt videre til en side (Dropbox), hvor alt materiale befinder sig. Siden er beskyttet med password. 

For at få adgang til mappen med mødematerialet, skal du bruge den kode som er udleveret af BFA Velfærd og Offentlig administration. 

Hvis du ikke har adgang, bedes du kontakte sekretariatet på sekretariat@bfa.dk eller ringe til råds- og projektsekretær Terese Thomsen på 2784 7803. 

Øverst i dropbox mappen finder du henholdsvis en dagsorden, en dagsorden inklusiv bilag, samt et referat, hvis mødet er afholdt. Nedenunder kan du finde bilagene enkeltvis. 

Forretningsudvalget varetager arbejdet i BFA Velfærd og Offentlig administration mellem rådets møder og forbereder i øvrigt oplæg til aktivitetsplan, budget, regnskab og dagsorden for møder i Rådet. Forretningsudvalget er det daglige kontaktled mellem Rådet og BFA Velfærd og Offentlig administrations sekretariat.

 

2021      

FU møde 12.02.2021

FU møde 23.04 2021

FU møde 24.08.2021 

 

FU møde 08.11.2021

 

   

 

 

 

 

2020      

FU møde 18.02.2020

FU møde 05.05.2020

FU møde 13.05.2020

 

FU møde 31.08.2020

 

FU møde 10.09.2020

 

FU møde 11.11.2020

 

 

 

Tidligere forretningsudvalgsmøder

Find tidligere dagsorden, bilag og referater fra forretningsudvalget her (kræver adgangskode)

2019      

FU møde 27.02.19

FU møde 11.04.19

FU møde 29.08.19

FU møde 07.11.19

 

 


Senest revideret den 11. januar 2021