Rådsmøder

På denne side kan du, som repræsentant fra organisationerne bag Branchefællesskabet, finde materiale som dagsorden, bilag og referater fra rådsmøderne.

Du finder materialet ved at klikke på en dato for afholdelsen af møde. Herefter bliver du ledt videre til en side (Dropbox), hvor alt materialet befinder sig. Siden er beskyttet med password. 

For at få adgang til mappen med mødematerialet, skal du bruge den kode som er udleveret af BFA Velfærd og Offentlig administration. 

Hvis du ikke har adgang, bedes du henvende dig til BFA Velfærd og Offentlig administrations sekretariat på sekretariat@bfa.dk for at få koden tilsendt.

Øverst i dropbox mappen finder du henholdsvis en dagsorden, en dagsorden inklusiv bilag, samt et referat, hvis mødet er afholdt. Nedenunder kan du finde bilagene enkeltvis. 

Rådet har til opgave at varetage det overordnede ansvar for Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administrations arbejde. Rådet har samtidig ansvaret for Branchefællesskabets strategi, årsplan og budget samt opfølgning på dette.

Find dagsorden, bilag og referater fra alle rådsmøderne her (kræver adgangskode)

2020      

Rådsmøde 18.03.2020

 

Rådsmøde 03.06.2020

Rådsmøde 22.10.2020

Rådsmøde 01.12.2020

For referater fra tidligere rådsmøder se nederst på denne side. 

Medlemmer af Rådet

Nedenfor kan du se medlemmerne af rådet. I branchefællesskabet deltager en lang række organisationer - du kan finde en oversigt her.

Navn

Organisation

Mail

Jens Nielsen FOA jenn@foa.dk
Vinnie Jakobsen FOA vija@foa.dk
Joan Lindskov FOA joli@foa.dk
Birthe Oest Larsen Medarbejder- og Kompetencestyrelsen biola@medst.dk
NN Medarbejder-og kompetencestyrelsen    
Preben Meier Pedersen KL pmp@kl.dk
Nina Roth KL niro@kl.dk
Christian Hallenberg Danske Regioner crh@regioner.dk
Ghita Kjær Danske Regioner gk@regioner.dk
Clemens Ørnstrup Etzerodt Danske Regioner cet@regioner.dk
Mads Samsing HK/Kommunal mads.samsing@ hk.dk
Peter Raben HK/Stat 44PRA@hk.dk
Anni Pilgaard   Dansk Sygeplejeråd ap@dsr.dk
NN FH Plads  
Mette Skovhus Larsen BUPL mal@bupl.dk
Rikke Gierahn Andersen Danmarks Lærerforening RIGA@dlf.org.
Ditte Brøndum Dansk Socialrådgiverforening

db@ socialraadgiverne.dk

Martin Mølhom Akademikerne, DJØF mam@hum.aau.dk
Trine Madsen Akademikerne, Dansk Magisterforening tm.hr@cbs.dk
Tina Frisk Kjettrup Lægeforeningen tfk.yl@dadl.dk
     

Suppleanter

   

Navn

Organisation

 
Charlotte Bredal FOA hbr001@foa.dk
Karina Find FOA kafi@foa.dk
Michael Haas 3 F michael.haas@3f.dk
Winnie Brandt AC/Region H winnie.brandt@ regionh.dk
Karen Brøndsholm HK/Kommunal karen.broendsholm@ hk.dk
Betina Halbech HK/Stat betina.halbech@hk.dk
Laura Thors Cálana Danske Regioner ltc@regioner.dk
Birgit Tamberg Andersen Dansk psykologforening - akademikerne birgit.tamberg3@ gmail.com
Catrine Thomsen DSR cfh@dsr.dk
Inge Larsen Danmarks Lærerforening inl@dlf.org
NN FH Plads  
Helle Bjørnstad FAPS – Foreningen af praktiserende speciallæger heb.fas@dadl.dk
Niels Jørgen Rønje Danske Regioner niels.jorgen.ronje@ rsyd.dk
NN BUPL  
Elisatbeth Huus Pedersen Dansk Socialrådgiverforening ehp@ socialraadgiverne.dk
NN DSR  

 

 Tidligere rådsmøder

2019      

Rådsmøde 20.03.19

Rådsmøde 04.06.19

Rådsmøde 10.10.19

Rådsmøde 10.12.19 

2018      

Rådsmøde 20.03.18

 Rådsmøde 28.05.18 

 Rådsmøde 11.10.18

Rådsmøde 29.11.18

 

2017      

 Rådsmøde 23.01.17

 Rådsmøde 23.03.17

 Rådsmøde 28.06.17

 Rådsmøde 12.10.17

Rådsmøde 30.11.17

 

 

 

 

     

Senest revideret den 5. august 2020