Deltagende organisationer

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration er etableret ved en aftale mellem organisationerne KL, Danske Regioner, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tidl. Moderniseringsstyrelsen), Akademikerne, FOA, OAO og FH.

Branchefællesskabets råd består af 11 repræsentanter fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne. Få et overblik over rådsmedlemmerne her.

Forretningsudvalget for BFA Velfærd og Offentlig administration består af:

Navn Organisationer
Preben Meier Pedersen (Formand)   KL
Jens Nielsen (Næstformand) FOA
Rikke Gierahn Andersen Danmarks Lærerforening
Martin Mølholm Akademikerne, DJØF
Birthe Oest Larsen Medarbejder- og Kompetence styrelsen
Susanne Stærkind Danske Regioner

Branchefællesskabet omfatter nedenstående organisationer samt øvrige medlemsorganisationer i AC: Akademikerne og FH: Fagbevægelsens Hovedorganisation (klik på link for oversigt over organisationerne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Senest revideret den 19. august 2021