Top 10: Mest populære artikler 2019

Find inspiration til arbejdet med arbejdsmiljø blandt de mest populære artikler fra 2019. Samlet set har vores sider haft over 800.000 besøg i 2019.

1. Forstå dB-skalaen på 2 minutter

Forstå decibel-skalaen var det mest besøgte emne i 2019. Forstå hvad tallene i dB-skalaen egentlig betyder, når der tales om lyd og støj på arbejdspladsen. 

2. Arbejdspladsvurdering (APV)
APV er en kortlægning af arbejdsmiljøet. Den følges op af en beskrivelse af problemerne, en handlingsplan og en plan for opfølgning på problemerne.

3. Hvad er Social Kapital?
Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet - og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø.

4. Arbejdsmiljørepræsentantens rolle og ansvar
Læs her, hvad du som arbejdsmiljørepræsentant kan gøre for at skabe en stærkere og mere synlig position på arbejdspladsen. 

5. Konflikttrappen - konflikters udvikling
Konflikttrappen er et godt redskab til at vurdere, hvordan en konflikt kan gribes an, og giver nogle ideer til, hvordan man kan løse konflikter på de enkelte trin.

6. MAL koder
Læs om MAL koder. Lak, maling, lim, rensevæsker, fugemasser og lignende produkter er udstyret med en MAL-kode på emballagen. Der skal normalt anvendes et produkt med lavest muligt kodenummer i brugsklar stand.

7. Fakta: Hvad er mobning?
Mobning er den vedvarende krænkelse af andre på arbejdspladsen. Hvert år bliver ca. 12% af alle voksne danskere udsat for noget, de selv vil betegne som mobning

8. Konflikter: Adskil det private, personlige og professionelle
Når du arbejder med andre mennesker, bruger du dig selv som redskab, og følelserne kan nemt blande sig i den professionelle samtale. Læs mere om hvordan man håndterer dette. 

9. Fem typer konflikter
Når I skal løse en konflikt, er det godt at finde ud af, hvilken type konflikt der er tale om.

10. De tre nøglebegreber
De tre nøglebegreber i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne og kaldes ofte ”de tre diamanter”. Desuden arbejder man med tre typer af social kapital.

Se også en top 10 over hvilke værktøjer, der blev downloadet mest i 2019.


Senest revideret den 1. juli 2020