Top 10: Mest populære artikler 2021

Find inspiration til arbejdet med arbejdsmiljø blandt de mest populære artikler fra 2021.

1. Symptomer, som du bør reagere på

Oversigten over symptomer, der bør reageres på, var den mest besøgte artikel i 2020. Læs om de mest almindelige symptomer på, at din krop bliver belastet for meget - og om hvad du skal gøre ved det. 

2. Forstå dB-skalaen på 2 minutter

Forstå hvad tallene i dB-skalaen egentlig betyder, når der tales om lyd og støj på arbejdspladsen. 

3. Arbejdsmiljørepræsentantens rolle og opgaver

Læs her, hvad du som arbejdsmiljørepræsentant kan gøre for at skabe en stærkere og mere synlig position på arbejdspladsen. 

4. Fakta om social kapital: Hvad er social kapital?

Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet - og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø.

5. Fakta: Hvad er mobning?

Mobning er den vedvarende krænkelse af andre på arbejdspladsen. Hvert år bliver ca. 12% af alle voksne danskere udsat for noget, de selv vil betegne som mobning

6. Fem typer af konflikter

De tre nøglebegreber i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne og kaldes ofte ”de tre diamanter”. Desuden arbejder man med tre typer af social kapital.

7. Konflikttrappen 

Konflikttrappen er et godt redskab til at vurdere, hvordan en konflikt kan gribes an. Konflikttrappen beskriver, hvordan konflikter optrappes og giver nogle idéer til, hvordan man kan løse konflikter på de enkelte trin.

8. Skærmbriller

Skærmarbejde stiller andre krav til synet end almindeligt læsearbejde. F.eks. blinker man mindre, når man læser på en skærm end når man læser på papir, læseafstanden er en anden og synsretningen er lige ud i stedet for skråt nedad.

9. Hudens funktion og de 3 lag

Hudens tre lag er: Overhuden, læderhuden og underhuden. Hudens tykkelse varierer – den er tyndest på øjenlåg og håndrygge, mens den er tykkest på fodsåler og håndflader.

10. Håndtering af konflikter

I konflikthåndtering gælder det om at skabe en god ramme for dialog om, hvad konflikten handler om med de involverede, så de har tillid til og magter at indgå i den svære dialog.

Se også hvilke publikationer, der var de mest læste i 2021.


Senest revideret den 5. januar 2022