Om BFA Velfærd og Offentlig administration

Et godt samarbejde er væsentligt for et godt arbejdsmiljø nu og i fremtiden.

Derfor samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere i BFA om at udvikle information, inspiration og vejledning. Vi udarbejder konkrete værktøjer, så arbejdspladserne kan handle og forebygge lokalt. Vi præsenterer ambitiøse forebyggende løsninger, som baserer sig på erfaring fra arbejdspladser og på forskning. Løsninger som tager udgangspunkt i de problemer, der skal løses nu og de problemer, som kan opstå.

Det gør vi i enighed – til gavn for ledere, medarbejdere og borgere.

Du kan få et overblik over BFA Velfærd og Offentlig administrations initiativer for 2021 i årsplanen her

Få overblikket over nogle af de mange aktiviteter fra 2019 i En kort beretning 2019

Læs også En kort beretning 2018 her.


Pressemeddelelse 27-02-2017: Fra årsskiftet 2017 trådte en række ændringer af Arbejdsmiljøloven i kraft. Det betyder at der er indført en ny struktur for partssamarbejdet, hvor de 11 BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) er blevet nedlagt og fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) tager deres plads.

'Læs mere om det nye BFA i pressemeddelelsen`Stærkere fælles indsats for arbejdsmiljøet i Danmark'.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA) er etableret ved en aftale mellem organisationerne KL, Danske Regioner, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tidl. Moderniseringsstyrelsen), Akademikerne, FOA, OAO og FTF. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven. BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø er sammensat af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere indenfor størstedelen af den offentlige sektor samt privatpraktiserende læger, terapeuter, apoteker m. v., som til sammen tæller 872.000 ledere og medarbejdere.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs daglige aktiviteter varetages i det daglige af sekretariatet.


De tre BrancheArbejdsmiljøRåd (3BAR) er blevet forenet i Fællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA)

Du kan stadig læse om de de tre tidligere BrancheArbejdsmiljøRåd ved at klikke på bannerne herunder. 

De var i alt 11 BrancheArbejsmiljøRåd. Du kan stadig læse om de øvrige på bar-web.dk.


Senest revideret den 15. januar 2021