Lise Keller


(Foto:Peter Irgens)

Stilling: Udviklingskonsulent og projektleder

Uddannelse: Psykolog og godkendt specialist i arbejds- og organisationspsykologi


Kontakt: lke@bfa.dk / tlf. 20 90 68 12


Arbejder med disse aktiviteter:

 • Arbejdsliv og fritidsliv
 • Uønsket seksuel opmærksomhed
 • Forebyggelse og håndtering af stress
 • Konflikter, trusler og vold
 • Bæredygtigt arbejdsmiljø – kom hele vejen rundt
 • Konferencer og temadage om psykisk arbejdsmiljø
 • Hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø www.etsundtarbejdsliv.dk


Har gennemført disse aktiviteter:

 • Bæredygtigt arbejdsliv til alle (Forprojekt, Social & Sundhed)
 • Vold uden for den faste arbejdsplads (Social & Sundhed og FOKA)
 • Kampagne Vidner til mobning (Social & Sundhed)
 • Vold ift. Børn & unge (Undervisning & forskning og Social & Sundhed)
 • Konference Psykisk arbejdsmiljø: Fokus på kerneopgaven (Social & Sundhed)
 • Publikation og Temadag Sunde arbejdsrytmer (Social & Sundhed)
 • Eksempelsamling APV og psykisk arbejdsmiljø Social & Sundhed)
 • Trivsel I lederrollen og coaching for ledere (Social & Sundhed)
 • Film om konflikthåndtering og vold (FOKA)
 • Netværk for specialskoler (Undervisning & Forskning og Social & Sundhed)
 • Arbejdspladslaboratorier om voldsforebyggelse med 24 arbejdspladser
 • (Social & Sundhed)
 • Guider og værktøjer om voldsforebyggelse (Social & Sundhed)
 • Spil og Inspirationshæfte og om vold (FOKA)
 • Hæfte om konflikthåndtering og vold (UNDERVISNING & FORSKNING)
 • Anerkendende øvelser (Social & Sundhed)
 • Hjemmesiden www.stressfrihverdag.dk (Undervisning & Forskning)
 • Fyraftensmøder om stress(UNDERVISNING & FORSKNING)
 • Frontløberuddannelse i voldsforebyggelse (Social & Sundhed)
 • 9 værktøjer om social kapital (Social & Sundhed)
 • 8 stressværkstøjer (Social & Sundhed)
 • Vold en faglig udfordring, pjece til studerende og undervisningsmateriale til skoler (Social & Sundhed)
 • Lederens psykiske arbejdsmiljø, fire værktøjer til lederen (Social & Sundhed)
 • Den anerkendende tilgang og psykisk arbejdsmiljø, dvd/cd-rom: Spørg igen! (Social & Sundhed)
 • Mobning: Styrkespillet og vejledning "den mobbefrizone" (Social & Sundhed)
 • Arbejdstid og arbejdsmiljø, 3 tidsskrifter og dialogspil (Social & Sundhed)
 • Arbejdsmiljøet i leve-bo-miljøer (Social & Sundhed)
 • Interventionsprojekt om "Værdsættende samtale" (Social & Sundhed)
 • Psykisk arbejdsmiljø på skoler (UNDERVISNING & FORSKNING)
 • God kvalitet i ledelse (FOKA)
 • Evaluering af indsats psykisk arbejdsmiljø (FOKA)
 • Mobning, udarbejdelse af værktøj til ledere (FOKA)
 • Arbejdstid og arbejdsmiljø (Social & Sundhed)
 • Decentralisering og skoleledelse (Undervisning & Forskning)
 • Seks ledelsesværktøjer (FOKA)
 • Datterhjemmeside om stress (4 BAR)
 • Projekt alenearbejde (Social & Sundhed)

 Tilbage til medarbejdersiden


Senest revideret den 28. april 2020