8 anbefalinger: Forebyg akut fysisk overbelastning

Materialet indeholder 8 anbefalinger, som I med fordel kan printe ud og hænge op på arbejdspladsen, så alle bliver opmærksomme på at forebygge akut fysisk overbelastning. 

Hent anbefalingerne her

8 anbefalinger: Forebyg akut fysisk overbelastning

Se BFA's anbefalinger om at forebygge akut fysisk overbelastning. Anbefalingerne skal hjælpe med at fremme god forflytningspraksis, og kan bruges til arbejdspladsens videre arbejde med at forebygge akut fysisk overbelastning.

Materialet indeholder 8 anbefalinger, som I med fordel kan printe ud og hænge op på arbejdspladsen, så alle bliver opmærksomme på at forebygge akut fysisk overbeslastning. 

Hent de 8 anbefalinger her.

 


Senest revideret den 11. juni 2020