8 anbefalinger: Forebyg akut fysisk overbelastning

 

Materialet indeholder 8 anbefalinger, som I med fordel kan printe ud og hænge op på arbejdspladsen, så alle bliver opmærksomme på at forebygge akut fysisk overbelastning. 

Hent anbefalingerne her

Episode 1 - Uheldet

Hun bliver revet med ned af en patient på 120 kg, som lander oven på hende. Det siger knæk i ryggen. Christina Lorentzen liv bliver forandret. Omkring hver tredie akutte skade skyldes, at en borger griber ud efter hjælperen eller den omvendte situation - at en hjælper i refleks griber en borger.

Anbefalingerne lyder: Sæt fokus på forflytning igen og igen

Arbejdspladsen skal hele tiden være opmærksom­me på, hvordan I forflytter, så forflytning bliver prioriteret i dagligdagen. Brug evt. årshjulet.

  • Beslut jer for hver måned at træne en forflyt­ningsteknik.
  • Indfør ugentlige møder med forflytningsvejlede­re og medarbejdere og spørg hinanden: Hvordan går det med at forflytte?
  • Planlæg forflytning på tværs af faggrupper og med nye kollegaer. Planlæg forflytningen i de­taljer og når i er flere om en forflytning, så aftal tydeligt roller og fordeling af opgaverne ind­byrdes, så I undgår misforståelser.
  • Lav forflyt­ningsbeskrivelser, der indeholder både tekst og billeder. Hæng dem op i fællesrum og læg dem op på smartphone.

Til inspiration for dialog på arbejdspladsen kan bruges spørgsmål fra værktøjet Tag snakken -bryd vanerne fx:

Er der arbejdsgange eller strukturer omkring opgaverne, som med fordel kan ændres? Hvilke?

Hvad kan arbejdsmiljøgruppen gøre for at støtte endnu mere op om det forebyggende arbejde?

Læs alle 8 anbefalinger her

Se rapporten fra NFA om forebyggelse af akut overbelastning

Se særligt siderne 13 til 19, som omhandler "Uheldet"

Find materialet Tag snakken - bryd vanerne

Følg podcasten
Vil du have alle episoder af podcasten automatisk? Klik på ikonerne for at vælge, hvor du vil følge podcasten.


Apple 
podcast
(iOS)

Google
podcast
(Android)

RSS

 

Spotify

 


Senest revideret den 3. november 2020