Pressemeddelelser

Hent pressemeddelelser fra BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration.

16-09-19: Ny kampagne sætter fokus på seksuel chikane

Dialogen er essentiel, hvis vi skal seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen til livs. Derfor har arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet udviklet et dialogværktøj, som skal være med til at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

Seksuel chikane er et emne, som skal tages alvorligt. For en grænseoverskridende adfærd er både et problem i sig selv, men også et symptom på et dårligt arbejdsmiljø, der belaster samarbejde og sygefravær.

For at forebygge seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd på Danmarks arbejdspladser har arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet i forbindelse med en ny kampagne udviklet en række dialogkort, som skal være med til at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

Hvert år bliver cirka 77.000 personer i Danmark udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har lavet i 2018.

I undersøgelsen svarede cirka hver 20. kvinde og 1 ud af 50 mænd, at de har været udsat for seksuel chikane på jobbet i løbet af det seneste år. Værst ser det ud for de unge kvinder, hvor mere end hver tiende har oplevet problemer.

Det hjælper at snakke om det
Det er derfor vigtigt at tale åbent og fordomsfrit om, hvad der bliver opfattet som seksuel krænkende adfærd. Og da grænserne er forskellige fra medarbejder til medarbejder og generation til generation, er det essentielt, at samtalen ikke dør, men fortsætter kontinuerligt.

Til det formål har arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet udviklet et dialogværktøj, som skal være med til at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

Alene det at tydeliggøre og tale om emnet har nemlig værdi i sig selv.

”Tallene viser desværre, at seksuel chikane stadig sker på de danske arbejdspladser. Det er afgørende, at topledelsen går forrest med et godt eksempel og skaber et rum med tillid og en tilpas åben kultur, der gør, at alle tør sige fra, hvis man oplever seksuel chikane eller er vidne til en hændelse”, fortæller medlem af Arbejdsmiljørådet for Dansk Industri, Anders Just Pedersen og lægger vægt på ledelsens rolle:

”Vi skal som ledelse sørge for at tage dialogen og lægge klare retningslinjer for, hvad der er acceptabelt og ikke mindst, hvad man gør, og hvem man går til, hvis der skulle opstå en ubehagelig situation. Det kan dialogkortene være med til at sætte i gang”.

En samtalestarter
Dialogkortene skal klæde arbejdspladsen og medarbejderne på til at tage snakken om og forebygge seksuel chikane og krænkende adfærd.  

Og netop samarbejde og samtale er et vigtigt værktøj til at få en god politik på området, siger Jens Nielsen, medlem af Arbejdsmiljørådet for FOA:

”Seksuel chikane, som vi ikke får snakket om, eller har uklare retningslinjer omkring, risikerer at øge risikoen for en lang række problemer. Herunder psykisk sårbarhed, stress og i sidste ende sygemeldinger, der kunne være undgået. Det er et alvorligt problem. Dialogkortene er en gylden mulighed for i fællesskab at tage hul på et emne, som er vanskeligt for ledere og medarbejdere at sætte ord på, fordi det går tæt på den enkelte og tydeliggør, at vores grænser er forskellige. Derfor er samtalen vigtig at have på arbejdspladsen, men også i resten af samfundet”.

Du kan læse mere om kampagnen mod seksuel chikane på her.


12-09-18: Ny kampagne: Selvhjulpne børn kan forebygge smerter hos pædagogisk personale

Løft og dårlige arbejdsstillinger er årsag til, at arbejdet som medarbejder i dagtilbud hyppigt fører til smerter. En ny kampagne peger på 6 gode vaner hos børn, forældre og medarbejdere, som kan være med til at reducere smerter og forebygge arbejdsskader.

Hverdagen med børn byder på rigtig mange løft, vrid og dårlige arbejdsstillinger. Fx når børnene skal have tøj på, op i barnevognen eller der skal ryddes op på gulvet. 

Det er en del af forklaringen på, at 4 ud af 10 medarbejdere i dagtilbud for børn under 6 år oplever smerter på deres arbejde flere gange ugentligt.

Børn kan selv og vil selv

Men hverdagen behøver ikke at se sådan ud. Smerter og arbejdsskader kan forebygges ved at lade børnene gøre flere ting selv. En ny kampagne sætter derfor fokus på 6 gode vaner, hvor børnene kan selv:

  • Tage tøj af og på
  • Rydde legetøj op, når legen er færdig
  • Kravle op på puslebordet
  • Kravle op i krybben
  • Dække bord og hælde op
  • Gå ind på stuen om morgenen, så medarbejderne kan tage imod barnet uden at løfte

Når børnene kan klare flere ting selv, bliver medarbejderne skånet mod smerter og arbejdsskader. Samtidig giver det børnene selvtillid, når de kan selv, og det øger motivationen for at lære mere. På denne måde går pædagogik og arbejdsmiljø hånd i hånd.

Arbejdstilsynet og BFA Velfærd og Offentlig administration er gået sammen om kampagnen, der under overskriften ”Kan selv – vil selv” opfordrer til, at både det pædagogiske personale og forældrene er med til at forbedre arbejdsmiljøet i dagtilbuddene ved at gøre børn mere selvhjulpne.

Forældrene kan hjælpe

Mange dagtilbud har allerede i dag stor fokus på selvhjulpenhed som en del af det pædagogiske arbejde. Alligevel oplever Arbejdstilsynets tilsynsførende ofte, at det kan være svært at følge de gode hensigter i hverdagen.

Derfor har parterne bag kampagnen udviklet en række materialer, der er henvendt til både medarbejdere og forældre, fx korte film, plakater og en pjece til forældrene. Forældrene spiller nemlig også en vigtig rolle, og pjecen skal sikre, at forældrene bakker op om de ting, der sker i dagtilbuddet.

Læs mere på amid.dk ved at søge på Kan selv - Vil selv

Læs mere på arbejdsmiljoweb.dk/dagtilbud

Fakta

6 ud af 10 medarbejdere i dagtilbud for børn under 6 år vurderer, at de løfter og bærer i mindst ¼ af deres arbejdstid. Når medarbejdere i dagtilbud anmelder muskel- og skeletsygdomme som arbejdsskader, så har de fleste været udsat for at løfte og bære

Organisationerne bag kampagnen

  • Arbejdstilsynet
  • Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø – Velfærd og Offentlig administration

Kontakt

Arbejdstilsynets pressetelefon: 72 20 93 94 

Formand for BFA Velfærd og offentlig administration, Preben Meier Pedersen: 24 80 45 14


23-08-17: God trivsel og færre smerter: En flerstrenget forebyggende indsats

Det er en god ide at have en helhedsorienteret tilgang til arbejdsmiljøarbejdet. Det underbygges af en samkørsel af data fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

En god forebyggende indsats handler ikke kun om færre tunge løft og dårlige arbejdsstillinger, men også om at tage højde for faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Det er alle faktorer, der kan have en god påvirkning på hinanden og have positiv effekt på arbejdsmiljøet.

”De klassiske ergonomiske indsatser med hjælpemidler og uddannelse kan ikke undværes. Men de kan ikke stå alene. Det handler også om fx tilrettelæggelsen af arbejdet, den enkeltes indflydelse på sit eget arbejde i hverdagen, hvordan vi taler sammen med kollegerne, tillid og opmærksomhed fra lederen osv.” siger seniorforsker Marie Birk Jørgensen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs hele pressemeddelsen 'God trivsel og færre smerter'.

Læs mere om analysen og hvordan resultaterne kan bruges til at gøre den forebyggende indsats bedre på Arbejdsmiljøweb.

27-03-2017: Stærkere fælles indsats for arbejdsmiljøet i Danmark

Nyt fællesskab skal lede til øget samarbejde om aktiviteter, der skal understøtte og udvikle arbejdspladsers arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø i hele Danmark. Fællesskabet består af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer inden for området velfærd og offentlig administration.

Fra årsskiftet trådte en række ændringer af Arbejdsmiljøloven i kraft. Det betyder at der er indført en ny struktur for partssamarbejdet, hvor de 11 BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) er blevet nedlagt og fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) tager deres plads. Samtidig er der etableret et dialogforum, hvor BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljørådet samarbejder om at udvikle tværgående initiativer, der skal forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.

Læs hele pressemeddelelsen 'Stærkere fælles indsats for arbejdsmiljøet i Danmark'.

05-10-2016: Få hjælp til at forebygge stress ved forandringer

Mange oplever, at deres arbejdsliv hele tiden forandrer sig, og denne oplevelse kan føre til usikkerhed og stress. Et nyt værktøj i serien ”Vi forebygger stress sammen” skal være med til at forebygge dette.

Afdelinger fusionerer, organisationen bliver sat sammen på nye måder, og arbejdsopgaver bliver flyttet eller skifter karakter. Forandringer kan fylde meget ikke mindst på sygehuse, i ældreplejen og andre steder i social- og sundhedssektoren. Det nyeste værktøj i serien ”Vi forebygger stress sammen” tager fat i forandringer. Værktøjet hjælper arbejdspladser med at tage hul på en diskussion om, hvordan de håndterer forandringerne bedst muligt, uden at det belaster arbejdsmiljøet for den enkelte, gruppen, arbejdspladsen som helhed eller den borger, som medarbejderen møder.

Læs hele pressemeddelelsen 'Få hjælp til at forebygge stress ved forandringer' (Åbner i nyt vindue).

10-06-2015: Trusler på arbejdspladsen

Det er ikke kun i de politiske debatter, at tonen til tider kan være hård. Også når folk passer deres arbejde, oplever de at blive overfuset eller ligefrem truet. Det viser nye tal på området, og problemet skal fredag til debat på Folkemødet.

Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP, har tidligere efterlyst en offentlig debat om problemet, og den bliver der taget hul på, når hun sammen med FOA’s formand, Dennis Kristensen, og borgmester i Herlev og medlem af KL’s Løn- og personaleudvalg, Thomas Gyldal Petersen (S) tager emnet op på Folkemødet på Bornholm.

BrancheArbejdsmiljøRådene (3BAR) er vært for debatten. Her vil det blive diskuteret, hvor meget man skal finde sig i, når man går på arbejde, og hvad medarbejderne og deres arbejdsgivere kan gøre for at afhjælpe problemet.

Debatten finder sted fredag den 12. juni kl. 14.30-15.30 i Arbejdsmiljø Loungen i Danchells Anlæg.

Hent pressemeddelelsen fra ATP som word-fil (Åbner i nyt vindue).

28-04-2014: Fornyet fokus på vold og trusler på arbejdspladsen

Stadig flere udsættes for vold eller trusler om vold på arbejdet. Seks procent af den arbejdende befolkning er udsat for vold på arbejdspladsen. Det er næsten en fordobling ift. 2005. Ydermere viser undersøgelser, at ni procent er udsat for trusler, hvilket er en stigning på næsten tre procent. 

Udviklingen får nu BrancheArbejdsmiljøRådet til at sætte fornyet spot på problemet med en indsats, der har til hensigt at forebygge konflikter, vold og trusler i den offentlige og den finansielle sektor. 

Hent pressemeddelelsen som word-fil (Åbner i nyt vindue).

Pressemeddelelser - 10.09.13

Hvert år anmeldes ca. 20.000 arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren. Med et gennemsnitligt fravær ved en arbejdsulykke på 5 dage vil arbejdsulykker således hvert år koste 100.000 fraværsdage. En ny branchevejledning giver gode erfaringer videre til arbejdspladser, der vil undgå ulykker eller - hvis der alligevel sker en ulykke – vil følge op og lære af ulykken.

Læs pressemeddelelsen som word-fil (Åbner i nyt vindue)

Vold på jobbet skal forebygges - 17.09.12

Arbejdspladserne kan selv gøre meget for at undgå voldsomme episoder med vrede borgere og kunder.

Stadig flere medarbejdere på offentlige kontorer og i finanssektoren oplever, at kunder eller borgere reagerer med trusler eller direkte vold, hvis de fx får et afslag. Samtidig kommer der flere og flere eksempler på, at medarbejdere og ledere hænges ud på nettet, hvis en borger er utilfreds. Begge dele kan være særdeles ubehageligt og give langvarige psykiske eftervirkninger.

Læs pressemeddelelsen som word-fil (Åbner i nyt vindue)

Mange trusler og vold på specialskoler - 23.08.12

Arbejdsgiverne og de faglige organisationer er enige om at gøre noget ved problemet.

Ny undersøgelse viser, at over halvdelen af lærerne, pædagogerne og pædagogmedhjælpere på specialskolerne er udsat for trusler om bank på deres arbejde. Over 75 % oplever at blive råbt ad på en truende måde. Næsten 75 % har inden for det sidste år oplevet at blive slået på deres arbejde på en specialskole.

Det er grunden til, at arbejdsgiverne og de faglige organisationer nu inviterer specialskoler til et nyt netværk om voldsforebyggelse.

Hent pressemeddelelsen som word-fil (Åbner i nyt vindue)


Senest revideret den 1. december 2020