Værktøjskassen

Film, inspiration og øvelser til at sætte støjen på dagsordenen fx på et personalemøde. Brug dem både når I oplever støjproblemer i hverdagen, og når I skal planlægge en renovering eller et nybyggeri.

I kan næppe bruge alle værktøjer, øvelser, film og fotos på et enkelt møde. Pluk de ideer ud, som er mest anvendelige og relevante for jer.

1. Sæt støjen på dagsordenen

  • Hent et uddelingsark med fem trin i en god proces + fem tips om bedre akustik. Brug det som optakt til et punkt på personalemødet eller sæt det på opslagstavlen. 
  • Hent 'Støj i dagtilbud og SFO': En lille folder, som opsamler hovedpointerne i dette afsnit, og som I kan printe ud og dele med kollegerne.

2. Værktøjer til mødet: Hvad ved vi om støj?

Quiz: Hvad ved du om støj? Fem hurtige spørgsmål, som kan slå tonen an og skabe stemning. Tag quiz'en i starten af mødet - inden I har 'serveret' svarene. Hent som pdf til uddeling

Film: "Hold op med at skrige og råbe!": Hør børn fortælle om, hvordan de selv oplever støj, krydret med fakta om, hvorfor støj skader børns indlæring og sproglige udvikling. Brug den til at vise, at støj ikke bare handler om arbejdsmiljø men lige så meget om pædagogisk faglighed.

Film: Før og efter lyddæmpning: Firmaet Alpha Akustik har lavet en lille film med et ekstremt eksempel på effekten af akustiklofter. Brug filmen til at vise, hvad akustik betyder, og hvor stor effekten af lyddæmpning kan være.

3. Værktøjer til at komme videre med en handlingsplan

Tre øvelser til afklaring og diskussion: Brug Hesteskoen til at tage temperaturen på gruppen: Hvordan oplever vi støjen hver især? Brug Tegn din arbejds-plads til at afklare hvor og hvornår støjen opstår. Brug Fiskebensanalysen til at afklare årsagerne til støjen. Hent de tre øvelser som pdf her.

Interaktive fotos: Vis fotos med eksempler som afsæt for diskussion af mulige konkrete løsninger. Billederne er interaktive: Klik på de røde punkter og se forklaringer på, hvad der er gjort.

    • Frederiksbjerg Børnehus: Godt og gennemtænkt nybyggeri med super akustik. Se interaktivt foto.
    • Potteskåret: Støjplaget SFO som er blevet bygget om og har ændret indretning og pædagogik. Se interaktivt foto.

Diagrammer: Datalogger på pædagog: 
Forskere fra VIA University College i Aarhus har registreret den lyd, tre pædagoger udsættes for i løbet af arbejdsdagen - og angivet de enkelte situationer. Brug diagrammerne som afsæt for en diskussion om de støjende situationer. Hent diagrammerne som pdf.


Senest revideret den 29. april 2021