Efter covid-19: Hold fast i god hygiejne og forebyg smitte

Covid-19 pandemien har bl.a. vist betydningen af en høj hygiejne og et konstant fokus på at forebygge smitte. Hvordan forankrer vi de positive erfaringer i retningslinjer, kultur og vaner på arbejdspladserne efter pandemien? Uden at det belaster arbejdsmiljøet.