Gode links om covid 19 og arbejdsmiljø

Her kan du finde en samling af relevante vejledninger og materialer om COVID-19 og arbejdsmiljø fra blandt andet Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Psykiatrifonden. Listen bliver løbende udvidet.

Sundhedsstyrelsen vejledninger og materialer
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger og materialer. Da situationen omkring coronavirus/COVID-19 hele tiden udvikler sig, opdateres siden løbende. 
Find vejledninger og materialer hos Sundhedsstyrelsen her.

To håndbøger om forebyggelse fra Statens Serum Institut
SST har udgivet to let tilgængelige og gennemillustrerede håndbøger, som giver konkrete råd og eksempler på, hvordan man kan indrettet hhv. skoler og kontorarbejdspladser på en måde, som hæmmer smittespredning ved brug af nudging-principper. Hent Undgå smitte i skolen og Undgå smitte på kontorarbejdspladser.

Arbejdstilsynet: Hvordan forholder jeg mig som arbejdsgiver, hvis en medarbejder er smittet eller formodet smittet med COVID-19?
Det er arbejdsgiverens ansvar løbende at kortlægge, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med COVID-19 (coronavirus) i forbindelse med arbejde. 
Læs mere om hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig, hvis en medarbejder er smittet eller formodet smittet på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Arbejdstilsynet: Hvordan forholder jeg mig, hvis en kollega er smittet eller formodet smittet med COVID-19?
Din arbejdsgiver skal sikre, at arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Som kollega til en ansat der er smittet eller formodet smittet kan du dele eventuelle bekymringer med din chef, arbejdsmiljørepræsentant og kollegerne på arbejdspladsen. 
Læs mere om hvordan du kan forholde dig på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

Brug af personlige værnemidler
Spørgsmål og svar: Få svar på spørgsmål om COVID-19 og arbejdsmiljø hos Arbejdstilsynet om blandt andet håndsprit, masker og andre personlige værnemidler. Få svar på spørgsmål hos Arbejdstilsynet her.
Informationsmateriale: Arbejdstilsynet og Statens Serum Institut har i samarbejde udarbejdet et materiale om brug af personlige værnemidler mod coronasmitte i arbejdet om bl.a. risikovurdering, procedurer og korrekt brug. Hent materialet her.

Sundhedsstyrelsen: Undgå smitte på kontorarbejdspladser
Få konkrete forslag til, hvordan man på kontorarbejdspladser nemt kan indrette sig, så risikoen for smitte bliver mindre. Hent materialet her.

Sundhedsstyrelsen: 11 gode råd til trivsel og mental sundhed
For mange personer kan det være en udfordring, at mange af de vante rammer i samfundet er ændret under COVID-19 epidemien. Det kan påvirke ens livskvalitet og trivsel.
Læs 11 gode råd hos Sundhedsstyrelsen her.

Arbejdstilsynet: Vejledende informationsmateriale til private kontorarbejdspladser
I forbindelse med den gradvise genåbningen af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder kontorarbejdspladser i smitteforebyggelse.
Læs informationsmaterialet hos Arbejdstilsynet her.

Arbejdstilsynet: 5 forslag til at arbejde hjemmefra
Arbejdstilsynet har udarbejdet en række forslag til, hvordan arbejdsgivere og medarbejdere kan forholde sig under corona-krisen, hvor mange må arbejde hjemme.
Læs om de fem forslag til at arbejde hjemme på kropogkontor.dk.

Psykiatrifonden: Angst eller bekymret for corona? 
Er du mere bekymret for tiden? Det er de fleste nok. Bange for at blive smittet, bange for at smitte andre, måske bange for at miste sit arbejde eller ked af at gå glip af vigtige begivenheder.
Her kan du finde hjælp og gode råd, til at tackle corona-situationen hos Psykiatrifonden.

Til de virtuelle møder: Forebyg frustrationer med en virtuel mødeguide
Virtuelle møder er et vilkår for mange i den aktuelle situation. Med enkle opmærksomhedspunkter til mødeleder og mødedeltagere kan de blive en bedre oplevelse og bidrage til et godt samarbejde.
Læs 10 tips på arbejdsmiljoweb.dk her og læs om det gode samarbejde med virtuelle kollegaer på godtpsykiskarbejdsmiljo.dk her.

Erfaringer fra kontorarbejdspladser
Hvad gør kontorarbejdsplader for at holde gang i arbejdsfællesskabet under Corona? Kreativiteten og den virtuelle kontakt har blomstret i arbejdsfællesskaberne under coronakrisen. Læs eksempler fra forskellige danske kontorarbejdspladser her.

Stressforsker: Coronakrisen stiller krav til os om ekstrem rummelighed
Vi har en fælles opgave i at bevare et godt psykisk arbejdsmiljø under coronakrisen. Det siger forsker ved CBS Pernille Steen Pedersen. Læs mere her på vpt.dk.


Senest revideret den 1. december 2020