Alle ansatte i plejesektoren skal testes for COVID-19

KL, Danske Regioner og regeringen har lavet en ny aftale om at ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover skal testes jævnligt. Aftalen skal være med til at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19.

Som led i overvågningen af epidemien og beskyttelse af de borgere, der er mest udsat for at blive alvorligt syge, hvis de rammes af COVID-19, har regeringen, Danske Regioner og KL aftalt en systematisk testning af plejepersonale i alle landets kommuner. Hyppigheden af testene skal afstemmes efter, hvor udbredt smitten er i den enkelte kommune. Ud over den jævnlige test vil der være særlige testindsatser i udbrudssituationer.

Det nye testsystem vil være et fast supplement til det åbne testtilbud, som plejepersonale allerede har adgang til og vil sikre en systematisk overvågning for denne vigtige personalegruppe. I de kommuner, der overstiger 20 eller derover nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, iværksættes testprogrammet med det samme.

Du kan læse aftalen om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen her.

Læs mere: 

Læs om aftalen hos KL.

Læs om aftalen hos Danske Regioner.

 


Senest revideret den 25. august 2020