Dialogværktøj: Trivsel, motivation og barrierer i uddannelsesverdenen

Et nyt dialogværktøj sætter fokus på, hvordan I skaber trivsel og motivation i uddannelsesverdenen. Afsættet er en undersøgelse med 1.684 svar. I dialogværktøjet får I seks temaer til at udvikle trivsel og motivation – og tage hånd om det, der frustrerer.

Motivation og trivsel spiller en central rolle for at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og ledere på uddannelsesinstitutionerne. Det er baggrunden for et nyt dialogværktøj, der sætter fokus på, hvad der skaber trivsel og motivation i uddannelsesverdenen - og hvordan der kan handles på frustrationer. 

Materialet er rettet til AMO/AMG, SU eller MED som tovholdere, der skaber dialog om undersøgelsen i de rette fora. Det er også AMO/AMG, SU eller MED, der har opgaven med at følge op på eventuelle arbejdsmiljøproblemer, der dukker op i dialogen.

Med afsæt i en undersøgelse med 1.684 svar peger dialogværktøjet på seks centrale temaer, hvor pointer og citater fra undersøgelsen indgår.

De seks temaer og dialogspørgsmål er:

  1. Hvornår er jeres arbejde motiverende og kilde til arbejdsglæde?
  2. Hvornår er jeres arbejde demotiverende og kilde til frustration?
  3. Hvordan har jeres forhold til arbejdet evt. ændret sig over tid?
  4. Oplever I, at jeres omgivelsers forventninger til jeres arbejdsindsats har at gøre med jeres erfaring?
  5. Hvilke tanker gør I jer om resten af jeres arbejdsliv?
  6. Hvordan forholder I jer som ledere og medarbejdere til ledelsens
    dilemma?

Lyt også til en podcast-serie, der introducerer de seks temaer og undersøgelsens resultater.

Og hent Københavns Professionshøjskoles rapport om undersøgelsen bag dialogværktøjet.

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Uddannelsesinstitutioner

Sideantal: 44

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2022

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund