Hvordan håndterer jeg arbejdsmængden?

Mængden af arbejdsopgaver kan for nogen nyuddannede komme som en overraskelse. Overgangen fra hverdagen med faglig fordybelse på din uddannelse til den praktiske og travle hverdag på din nye arbejdsplads kan også være udfordrende.

Dine egne forventninger og ambitioner

Som nyuddannet er du selvfølgelig opsat på at yde dit bedste i forhold til de borgere, børn eller patienter, som du møder i dit daglige arbejde. Men der er også brug for at afstemme dine forventninger og ambitioner med arbejdspladsens virkelighed - med den tid, der er sat af til at løse opgaverne.

Hvordan afstemmes forventningerne?

Du har brug for at afstemme dine forventninger og ambitioner med arbejdspladsens virkelighed.

Det kræver konkret og løbende feedback fra din leder og dine kolleger. Samtidig skal du selv være tydelig omkring dine begrænsninger og muligheder. Det er vigtigt, at du får meldt ud, hvis en opgave kræver mere tid, end der er sat af til den. Eller hvis opgaven kan løses hurtigere. Dine kolleger vil kunne fortælle dig, hvordan de bærer sig ad med at holde overblikket over opgaver, deadlines osv. Der er mange forskellige redskaber, der kan bruges: Opgave- og huskelister, kalender- og projektstyring og værktøjer til fælles prioritering.

Gør dig umage, men lad være med at være urealistisk ambitiøs og lade begejstringen løbe af med dig. Ingen forventer, at du skal kunne det hele på den halve tid - husk på at du er ny, og at ting tager tid i starten.

Nogle af de vigtigste spørgsmål du skal stille dig selv løbende:

  • Har jeg reelt mulighed for at leve op til mine egne krav og forventninger med den tid og de ressourcer, der er til rådighed?
  • Er jeg god nok til at skelne mellem min egen indsats og omstændigheder, som jeg ikke har indflydelse på?

Få en bedre start på dit arbejdsliv med de fem andre spørgsmål her.


Senest revideret den 24. april 2020