Videregående uddannelser - Den gode modtagelse

En guide til introduktion af nye medarbejdere på de videregående uddannelser

Denne guide handler om, hvordan I tilrettelægger en god modtagelse, og derved sikrer at den nyansatte bliver integreret både fagligt og socialt og oplever et godt arbejdsmiljø. Det er en fælles opgave for alle på arbejdspladsen at medvirke til, at den nye kollega kommer godt fra start.

Fakta om materialet

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljøgruppe

Sideantal: 16

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2016

Opdateret dato: 2020

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund