Hvor kommer den uønskede opmærksomhed fra? - din kollega eller en borger?

Uønsket seksuel opmærksomhed kan både ske internt på arbejdspladser mellem ansatte og ledere, og eksternt fx fra borgere, studerende eller samarbejdspartnere.

Som arbejdsgiver har man altid et ansvar for at forebygge og give medarbejdere instruktion i at kunne håndtere uønsket seksuel opmærksomhed i arbejdet.

Det er vigtigt, at ansatte ikke retter problematikken indad og accepterer krænkende hændelser. Få talt om problematikkerne. Tag og faciliter dialogen, så det føles trygt at snakke om de svære ting i arbejdet, som fx hvis en borger man arbejder tæt med og har høj medfølelse for krænker én.

Se de andre film her: 

Bryd tabuet

Hvor kommer den uønskede opmærksomhed fra?

Skab trygge rammer og vær åben

Vær tydelig og parat

Er det forbudt at flirte?


Senest revideret den 4. februar 2021