Skab trygge rammer og vær åben – dyrk de gode omgangsformer

Tænk IGLO modellen ind når I forebygger. Forebyggelse af krænkelser foregår på flere niveauer; det organisatoriske niveau, ledelsesniveau, gruppeniveau og individniveau.

Se på jeres retningslinjer og politikker. De er grundlaget for at have en god omgangstone og omgangsform i det daglige. Er de aktive og kender de ansatte dem godt nok. Trænger de måske til at blive ajourført? Tal om hvilke rammer, der skal til for at være åben på jeres arbejdsplads og hvordan I kan dyrke gode omgangsformer.

Se de andre film her:

Bryd tabuet

Hvor kommer den uønskede opmærksomhed fra?

Skab trygge rammer og vær åben

Vær tydelig og parat

Er det forbudt at flirte?


Senest revideret den 15. december 2020