GRIB IND - Godt kollegaskab uden mobning

 

Dette er et værktøj, som sætter fokus på vidnernes rolle i situationer med mobning, som er afprøvet på ni arbejdspladser.

Hent 'GRIB IND' her

10 gode råd til lederen

Vær en god rollemodel og grib aktivt ind, hvis du registrerer mobning. Få 10 gode råd til lederen her.

  1. Vær en god rollemodel. Den måde du behandler andre på, kan inspirere medarbejdere til at gøre det samme.: Undgå selv at mobbe, beskyt potentielle ofre og vis medarbejderne at du ikke accepterer mobning.
  2. Vær med til at etablere en personalepolitik, der forhindrer mobning. Eller følg op på den I har.
  3. Kortlæg det psykiske arbejdsmiljø i APV´en og sørg for at følge op på evt. problemer.
  4. Vær åben i medarbejdersamtalen og lyt efter signaler på mobning. Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det.
  5. Lyt til både ofret og mobberen. Drag ikke forhastede slutninger. Forsøg at skabe en dialog mellem parterne.
  6. Gør passive vidner aktive og få mobberen til at holde op.
  7. Grib aktivt ind, hvis du registrerer mobning. Du er medansvarlig, hvis du bare lader det ske.
  8. Find enkle og praktiske løsninger.
  9. Vis medarbejderne at de kan komme til dig, hvis de får problemer med mobning og skab kontakt til andre personer i virksomheden, som den mobbede kan kontakte og få hjælp fra.
  10. Vær opmærksom på, at du kan blive misforstået – og selv opfattet som mobber.

Senest revideret den 5. maj 2020