Dagbogsmetoden

For at gøre din rolle som fx. dagplejer tydeligere for dig selv, kan du begynde at skrive dagbog.

Hvis du skriver dagbog systematisk efter den metode, som er beskrevet her, vil det:

  • Øge din bevidsthed om din professionalisme
  • Gøre dig bedre til at formulere din praksis og dine metoder til samarbejdspartnere
  • Gøre dig bedre til at formulere de strategier, du benytter dig af til at kunne håndtere de krav, der stilles til dig

Praktiske råd til dagbogen

Sørg for at få et roligt tidspunkt hver dag, hvor du ikke bliver forstyrret eller lader dig forstyrre.

Sæt dig ved computeren eller med pen og papir og beskriv dine tanker, følelser og de begivenheder du har oplevet i relation til barnet, egen familie, samarbejdspartnere m.v.

Du skal skrive ”frit” uden at tænke på korrekte formuleringer, tegnsætning m.v. Skriv det, der falder dig ind og associer på det.

Brug lidt tid til at læse det igennem efterfølgende, og se, om du kan se nogle mønstre. Hvad er gået godt, hvad er gået mindre god, og hvad glædes/bekymrer du dig over.

Gem din dagbog væk indtil næste dag

En gang om ugen eller hver anden brug da lidt mere tid på at kikke dine dagbogsnotater igennem. Find mønstre, reflekter over dine handlinger. Tænk over, om det giver dig anledning til at ændre adfærd eller metoder.

Hvis du har mulighed for det diskuter da dine overvejelser med din ægtefælle, en kollega, en samarbejdspartner eller i dit netværk.


Senest revideret den 20. marts 2020