Faglighed

Der er mange forskelligrettede krav til dit arbejde, og det kan være svært at bevare sin faglighed og professionalisme, når man står alene i midten. Dagbogsmetoden kan hjælpe dig med at holde fast i din faglighed.

Hvis du arbejder alene som for eksempel dagplejer, familieplejer, handicaphjælper eller lignende, kan du have svært ved at bevare din faglighed og professionalisme midt i de forskelligrettede krav, du møder i din hverdag.

Hos for eksempel myndighederne, blandt dine samarbejdspartnere, blandt forældrene, i medierne og i dine kollegers egne rækker, er der ind imellem usikkerhed og uenighed om, hvilke faglige kvalifikationer du skal have, og hvad der kendetegner faglighed og professionalisme i dit fag.

Dilemmaer bliver individualiseret

Disse til tider uklare rammer for udførelsen af arbejdet kombineret med, at arbejdet er alenearbejde og måske foregår i eget hjem, indebærer den risiko, at problemer, vanskeligheder og dilemmaer i din rolle ofte individualiseres. Dermed ikke sagt at man skal ikke reflektere over egen rolle, adfærd og handlinger – men at fokus ofte også skal rettes mod de rammer og betingelser, som arbejdet udføres under. 

Konsekvenser af uklarheden

  • Det kan være vanskeligt at få en fælles faglig identitet
  • Det kan sløre kravene til professionalismen i arbejdet
  • Det kan øge din faglige ensomhed i jobbet
  • Det kan være vanskeligt at få respekt fra samarbejdspartnere
  • Det kan hæmme arbejdet for fælles ordentlige løn og arbejdsvilkår
  • Det kan hæmme mulighederne for fælles efteruddannelse, supervision og udvikling i arbejdet

Nogle familieplejere, dagplejer og lignende faggrupper har brugt dagbogsmetoden til at skabe mere klarhed om deres rolle. Både på det individuelle plan og i forhold til at skabe klarhed og afdække handlemuligheder på det organisatoriske plan.


Senest revideret den 20. marts 2020