At have et offentligt hjem

Hvis du er ansat i en offentlig funktion som for eksempel familieplejer eller dagplejer, skal du være opmærksom på, at åbenhed og fleksibilitet i forhold til kommunens krav og ønsker til for eksempel sikkerhed er et must.

Som dagplejer eller familieplejer vil myndighederne have adgang til dit hjem. Der findes ikke et sæt regler eller en lovgivning, som stiller specifikke krav til sikkerheden i dit hjem. Derfor er det vigtigt, at både du og kommunens repræsentanter er klare og tydelige i jeres forventninger til hinanden.

Private forhold

Hvis du skal være for eksempel familieplejer, vil myndighederne også kræve oplysninger om din families private og indbyrdes forhold og relationer, jeres økonomi, jeres motiver og ønsker om at blive plejefamilie, hjemmets beskaffenhed, og om I har en kriminel fortid. Det kræver, at både I og repræsentanterne for myndighederne er parate, åbne og viser respekt. I er ikke kun et offentligt tilgængeligt område, men også en transparent familie. Det vil sige, at I skal være åbne om normalt meget personlige forhold så som moral, etik, holdninger til konflikter, opdragelse og indbyrdes relationer.

Hensynet til barnet kommer først

Der kan let opstå uenigheder, for sikkerhed kan ikke fastlægges objektivt. Der kan være forskellige faglige holdninger til, hvordan man afvejer sikkerhed i forhold til motoriske udfoldelsesmuligheder. Og der kan være forskellige personlige holdninger til, hvad der er mest praktisk.

Her er der kun et svar: Hensynet til barnets sikkerhed kommer først – selvom det er nemmere sagt end gjort. Kravene skal altid formuleres relevant og argumenteret. Der kan også forekomme uenigheder mellem dig og for eksempel forældrepar. Her gælder det samme. Forklar altid baggrunden for reglen og inddrag kommunen, hvis forældrene stadig er utilfredse.

Samarbejdspartnere på besøg

I skal i familien være parat til også at andre kan have interesse i at besøge jer i forbindelse med barnets dagligdag. Det kan blandt andre være psykolog, supervisor, pædagoger, skolekonsulenter og lærere.

Er kravene rimelige?

Du kan også som især dagplejer møde krav, som bunder i forskellige normer, vaner eller forskel i smag. Det kan for eksempel være forældre, der kritiserer dit oprydnings- rengøringsniveau, din stil i indretning, rygning i hjemmet, hygiejne m.v.

Her skal du selvfølgelig nøje overveje, om det er rimelige krav, eller om du mener, at det overskrider dine grænser. Er du i tvivl, kan du altid kontakte pædagogen, din leder, kommunen, kollegaer eller dit netværk og få råd til, hvordan du håndterer situationen.


Senest revideret den 20. marts 2020