Isbjerget - en metode

Isbjerget er en model, du kan bruge til at analysere forholdet mellem synlige og skjulte aspekter ved en organisation eller gruppe – i dit tilfælde din familie. Du kan selv bygge videre eller omrokére mellem de enkelte punkter.

Eksempel: Plejefamilien 

Det er blevet besluttet. at jeres plejebarn gennem de sidste 3 år nu skal bo hos sin biologiske mor. Alle er enige om, at såvel barnet som moderen er parate til det. Det endelige tidspunkt er ikke fastlagt. I har snakket meget om det i jeres familie og glæder jer på plejebarnets vegne. Men specielt dit eget barn - der er jævnaldrende med plejebarnet – syntes, at det er svært. De to har gået i klasse sammen, er hinandens bedste venner og har knyttet stærke bånd.

Dit barn kan godt forstå – med hovedet – at det er godt, at hans ven kommer hjem til sin mor – men har svært ved at give udtryk for, hvor stort et savn det bliver for ham. Han har på det sidste reageret aggressivt overfor både dig og sin ven, ligesom han er begyndt at isolere sig på skolen og derhjemme. Han føler sig tilsidesat og mener, at i derhjemme ”foretrækker” plejebarnet ”der er altid så meget snak om ham, hvordan han har det og om han glæder sig osv.” Situationen påvirker hele jeres familie, og tonen er lettere anspændt.

Du kontakter din sagsbehandler og fortæller om situationen, og I i bliver i samråd med den biologiske mor enige om at etablere en overgangsordning på et par måneder – hvor plejebarnet hyppigere end tidligere er hjemme hos sin mor. Det skaber mere ro hos jer derhjemme, og du hjælper din søn med at få etableret relationer til hans klassekammerater, han starter med at spille håndbold, som han længe har ønsket og i tager sammen med dit barns bedsteforældre på tur til Lalandia.

Kodeord i jeres liv som plejefamilie:

 • Opmærksomhed
 • Intuition
 • Viden
 • Uddannelse, der inddrager hele familien og sidst men ikke mindst evnen til at kommunikere præcist. Det er forudsætningen for, at I kan passe på hinanden.

Synligt - det rationelle felt

 • Den indgåede kontrakt
 • Faste formelle aftaler
 • Indgåede aftaler i egen familie om håndtering af jeres rolle
 • Regler i forhold til egne børn
 • Værdier i familien, opdragelse, omgangstone og opførsel
 • Hverdagspraksis og aftaler herom
 • Formelle roller i familien
 • Familiens menneskelige og faglige ressourcer

------------------------- Vandoverflade -------------------

Usynligt – det psykodynamiske felt

 • Familiens dynamik
 • Uformelle roller i familien
 • Følelser: jalousi, vrede, frygt m.v.
 • Normer og ”kultur” i familien
 • Psykologisk rummelighed
 • Kommunikation
 • Vurderinger
 • Tabu – følelser, tanker og handlinger

I skal holde jer for øje, at der er et afhængighedsforhold mellem den synlige og skjulte del af ”organisationen”. Selvom i som familie sandsynligvis er mere bevidst om disse forhold sammenlignet med en almindelig familie, kan det være givtigt at diskutere konflikter, utilfredsheder eller dysfunktioner i familien ud fra modellen. Nogle gange er det nødvendigt at præcisere forhold i den synlige del, andre gange må fokus lægges i den mere skjulte del.

Isbjerget skal ikke ses om en statisk model, da du, din familie og jeres arbejde hele tiden ændrer og udvikler jer – sammen og hver for sig - ligesom omgivelserne gør det.


Senest revideret den 6. september 2021