Arbejdsmiljø i hjemmet

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren ansvaret for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, hvor medarbejderen udfører arbejde for arbejdsgiveren. Arbejdsmiljøloven gælder også for distancearbejde med visse konkrete undtagelser.

Det betyder:

  • At bekendtgørelsen om skærmarbejde gælder for ansatte, der regelmæssigt distancearbejder. Ved regelmæssigt forstås mere end 2 timers arbejde ved skærmen den eller de dage, der arbejdes hjemme.
  • At der stilles krav om arbejdsstedets indretning. Reglerne om passende inventar, belysning og om andre hjælpemidler gælder også på hjemmearbejdspladser.
  • At reglerne om arbejdsmiljøorganisation også omfatter personer med hjemmearbejdsplads. Arbejdsmiljøorganisationen har efter aftale opsøgende funktion på hjemmearbejdspladsen, hvis medarbejderen arbejder der én dag om ugen eller derover.
  • Der kan gælde andre hviletidsregler for hjemmearbejde, mens regler om fridøgn er de samme.
  • Medarbejderen har ret til erstatning ved arbejdsskader uanset om arbejdet udføres hjemme eller på arbejdspladsen.

Senest revideret den 20. marts 2020