Regler, ansvar og APV

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren ansvaret for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, hvor medarbejderen udfører arbejde for arbejdsgiveren. Arbejdsmiljøloven gælder også for den del af din arbejdstid, der foregår på landevejen eller hos kunderne.

Det betyder bl.a.:

  • At du skal være dækket af en arbejdsmiljøgruppe.
  • At der skal laves en arbejdspladsvurdering, APV, af dit arbejde i bilen (se mere om APV neden for).
  • At du er dækket af arbejdsgiverens forsikring og kan få erstatning ved arbejdsskader uanset om skaden sker i bilen eller hos en kunde.

Vedligeholdelse af bilen

Hvis bilen tilhører din arbejdsgiver, er det hans ansvar, at den bliver løbende vedligeholdt og er i orden. Hvis du kører i din egen bil, er ansvaret dit.

Uanset om bilen tilhører dig selv eller din arbejdsgiver, er det dit ansvar, at den er lovlig og sikkerhedsmæssigt forsvarlig at køre i. Du skal fx altid selv sikre dig, at lyset virker og at bremser og dæk (mindst!) opfylder lovens krav.

APV for mobile arbejdspladser

Dit arbejde i bilen og hos kunderne er omfattet af lovens krav om arbejdspladsvurdering, APV. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver lavet en APV. Formålet med en APV er at blive få overblik over mulige problemer med arbejdsmiljøet, og at lægge en plan for, hvordan I kan løse problemerne.

  • APV af bilen: Hvis din arbejdsgiver ejer bilen, er den klart omfattet af reglerne om APV. Hvis du kører i din egen bil er reglerne mere uklare – men det er under alle omstændigheder en god idé at lave den.
  • Når I laver en APV for bilen, skal I ind på bilens indretning og udstyr, din siddestilling bag rattet, om der er plads til pc eller andre ting, du bruger i hverdagen samt bilens vedligeholdelse og sikkerhedsudstyr.
  • Arbejdet hos kunderne: I praksis er det vanskeligt at lave en egentlig APV af dine arbejdsforhold hos kunderne. Til gengæld er det vigtigt, at dit psykiske arbejdsmiljø bliver kortlagt, herunder forhold som tidspres, samarbejde med ledelse og kolleger, konflikter samt dine udviklingsmuligheder i jobbet.

Senest revideret den 20. marts 2020