Styrket Samarbejde

 

Dialogværktøj: Styrket samarbejde: Nye veje til bedre samarbejde på uddannelsesinstitutioner – med systematisk inddragelse og professionel kapital. Hent materialet.

Fem podcasts om styrket samarbejde: Hvad skaber et godt samarbejde på uddannelsessteder? Hør erfaringer fra skoler og ekspeters viden. Et supplement til dialogværktøjet. Hør de fem podcasts.

Prioritering af kerneopgaven

Værktøjet Prioritering af kerneopgaven viser nye veje, hvor arbejdsmiljøarbejdet kobles tæt til udførelsen af kerneopgaven.

Hent værktøjet her

Retfærdighed

Retfærdighed handler på den ene side om, at arbejdsopgaver, løn, forfremmelser og anerkendelse bliver retfærdigt fordelt. Men det er lige så vigtigt med retfærdige processer, dvs. at tingene går ordentligt for sig. For at ”magtudøvelsen” bliver betragtet som fair, kræver det blandt andet:

  • at alle berørte parter bliver involveret og hørt i processen
  • at beslutningsgrundlaget er i orden
  • at alle bliver behandlet med respekt og værdighed
  • at ingen bliver favoriseret

Det gælder i hverdagen, men ikke mindst når arbejdspladsen står foran store forandringer eller midt i en konflikt.


Senest revideret den 21. februar 2020