Styrket Samarbejde

 

Dialogværktøj: Styrket samarbejde: Nye veje til bedre samarbejde på uddannelsesinstitutioner – med systematisk inddragelse og professionel kapital. Hent materialet.

Fem podcasts om styrket samarbejde: Hvad skaber et godt samarbejde på uddannelsessteder? Hør erfaringer fra skoler og ekspeters viden. Et supplement til dialogværktøjet. Hør de fem podcasts.

Prioritering af kerneopgaven

Værktøjet Prioritering af kerneopgaven viser nye veje, hvor arbejdsmiljøarbejdet kobles tæt til udførelsen af kerneopgaven.

Hent værktøjet her

Samarbejdsevne

Evnen til at samarbejde om kerneopgaven har to hovedkomponenter: koordinering og kommunikation.

Kendetegnende for god koordinering er fælles mål (kerneopgaven), fælles sprog og viden samt gensidig respekt.

Koordineringen skal understøttes af en kommunikation, der er hyppig, rettidig, præcis og problemløsende.

Ifølge den amerikanske forsker i social kapital, Jody Gittell, er en stærk samarbejdsevne særligt afgørende, når der er bruge for at bearbejde og dele mange informationer på arbejdspladsen.
Det kan fx være når:

  • forskellige grupper har hver deres specialviden
  • faggrupperne er afhængige af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde
  • vigtige elementer i opgaveløsningen ikke kan forudsiges
  • opgaverne skal løses under tidspres.

Senest revideret den 21. februar 2020