Styrket Samarbejde

 

Dialogværktøj: Styrket samarbejde: Nye veje til bedre samarbejde på uddannelsesinstitutioner – med systematisk inddragelse og professionel kapital. Hent materialet.

Fem podcasts om styrket samarbejde: Hvad skaber et godt samarbejde på uddannelsessteder? Hør erfaringer fra skoler og ekspeters viden. Et supplement til dialogværktøjet. Hør de fem podcasts.

Prioritering af kerneopgaven

Værktøjet Prioritering af kerneopgaven viser nye veje, hvor arbejdsmiljøarbejdet kobles tæt til udførelsen af kerneopgaven.

Hent værktøjet her

Tillid

Tilliden opbygges ved at være troværdig og ved at vise andre tillid – fx ved at:

  • Handle konsistent, gennemskueligt og forklarligt.
  • Gøre, hvad man siger, og sige, hvad man gør
  • Uddelegere ansvar og beslutningskompetence til andre
  • Lytte til andres synspunkter og tage dem seriøst.

At vise tillid betyder ikke, at man skal være naiv eller droppe enhver form for kontrol. Blot, at man som udgangspunkt har tillid til, at medarbejderne kan og vil løse deres opgaver – og at man bruger kontrol meningsfuldt og lærende.

 


Senest revideret den 21. februar 2020