Vi forebygger stress sammen

Værktøjsserien 'Vi forebygger stress sammen' er en serie på 10 værktøjshæfter til organisationsudvikling og forebyggelse af stress.

Hent værktøjerne her

Jobcenter Lejre

I Lejre havde man netop fået gennemført en APV, så man havde et klart billede af, hvordan det stod til med det psykiske arbejdsmiljø, da den stressforebyggende indsats blev sat i gang. Målet for indsatsen, var et øge trivslen og arbejdsglæden.

Indsatsen blev i begyndelsen mødt med stor skepsis blandt medarbejderne. Man frygtede, at det var endnu et nyt smart ledelsesprojekt, husker tillidsrepræsentant Ilse Asmussen.

Blandt andet ved at samle op på de erfaringer, der er blevet gjort med værktøjerne og ved at være et forum for videndeling. Én af de gode erfaringer man har høstet, er at få et fælles fokus på jobcentrets kerneopgave. Her har personalemøderne spillet en særlig rolle for at fastholde indsatsen i dagligdagen. ”I begyndelsen beklagede folk sig over at de havde for travlt til at prioritere indsatsen, men vi har arbejdet med at sørge for, at vi får samlet løbende op på de værktøjer vi afprøver.”

”Vi har prioriteret at fortælle hinanden, hvad vi laver. Og selv om det kan virke fjernt for andre faggrupper at høre om, så tjener det et formål – at kerneopgaven kommer i fokus. Ved at vi kender til hinandens opgaver, forstår vi også bedre hvorfor vi handler som vi gør, i en travl hverdag”.

Selv om personalemødet er overstået, så fastholdes indtrykkene også efterfølgende. Rund i jobcentret kan man finde skilte som medarbejderne har skrevet. Her har de skrevet ned, hvad de synes var vigtigt på mødet.

På møderne går rollen som ordstyrer på skift mellem medarbejderne. 

8 gode råd fra Jobcenter Lejre

Gode råd fra Lone Lykke Marker og Ilse Asmussen, til andre arbejdspladser der vil i gang med at forebygge stress.

  • Skab tid og rum til at arbejde med stress- eller trivselsredskaberne.
  • Det er vigtigt, at man som leder gennemgår samme proces og går i front.
  • Fremhæv løbende de gode effekter og sidegevinster, der giver mere tid til arbejdet og et bedre miljø
  • Anerkend hinandens forskellighed i forhold til stresstærskler
  • Hav fokus på videndelingen i processerne.
  • Sørg for gode facilitatorer når I arbejder med værktøjerne
  • I skal ville det!
  • Inddrag MED-udvalget

Et lavt sygefravær

Et lavt sygefravær er blandt nogle af de gevinster Jobcenter Lejre har fået ud af, at arbejde målrettet med at forebygge stress. En ny undersøgelse af sygefraværet i kommunen viser, at Jobcenteret ligger markant under kommunens øvrige arbejdspladser.

Resultatet kan undre, da arbejdsbetingelserne på jobcentret er præget af besparelser, ny lovgivning og krav om hurtig respons over for borgerne. Derfor er jobcenterchef Lone Lykke Marker også utrolig glad for undersøgelsen og tillidsrepræsentant Ilse Asmussen er enig: ”Vi er i en omstillingsfase hvilket betyder, at flere oplever et højt arbejdspres.”

Jobcenter Lejre har som en del af et projektforløb afprøvet seks forskellige stressforebyggende værktøjer, hvor flere af dem nu er implementeret i deres hverdag. Begge er enige om, at det, at have afprøvet værktøjerne, har haft stor betydning for det lave sygefravær. ”Det er vigtigt at holde gryden i kog, man må ikke parkere det, vi må minde hinanden om de aftaler vi har indgået” fortæller tillidsrepræsentant Ilse Asmussen

Personalemøder

En gevinst ved projektet har været, at der er komme mere fokus på personalemøderne på Jobcenter Lejre. Lone Lykke Marker uddyber: ”Der er kommet en meget bedre struktur, en bedre forberedelse og vi veksler mellem forskellige ordstyrere, så det ikke kun er lederen, der er ordstyrer. Medarbejderne har selv et ansvar og deltager aktivt til møderne.”

Dette bakker Ilse Asmussen op, specielt er der kommet fokus på tovejskommunikation, hvor medarbejderne selv kan komme med temaer og nye indspil til møderne. ”Det er godt, at envejskommunikation fra ledelsen er blevet brudt. Medarbejderne bliver meget mere inddraget på denne måde, og det giver et større engagement ”

Stress smitter af på medarbejderne

Udover personalemøderne har værktøjerne også haft stor betydning for medarbejderne personligt. For Ilse Asmussen gør det hendes hverdag lettere: ”Personligt har jeg haft meget glæde af ”kan” og ”skal” prioriteringer. Jeg har fået struktur på, hvad det er jeg skal huske. Det er vigtigt for mig at have overblik, hvilket hjælper mig med ikke at blive stresset.”

Jobcenterchef Lone Lykke Marker bruger ikke bevidst værktøjerne systematisk, men de er blevet en integreret del af hendes hverdag. Derudover har hun fokus på hendes rolle som leder: ”Jeg er bevidst om, hvordan jeg interagerer, da stress smitter af på medarbejderne.”

For Lone Lykke Marker er det vigtigt at ledelse og medarbejdere har et samspil. Hos Jobcenter Lejre er det muligt for medarbejderne at få én distancearbejdsdag om ugen, hvor de kan arbejde hjemmefra. Det er ifølge Lone Lykke Marker vigtigt, at ledelsen er lydhør og medarbejderne har indflydelse på egen arbejdssituation.

Social kapital

Hvordan skal man som arbejdsplads begynde at arbejde med at forebygge stress. Hvordan skal man starte? For Lone Lykke Marker er det vigtigt, at før man kan forebygge stress, skal arbejdspladsen se på dens sociale kapital.

”Social kapital er blevet sat i fokus; tillid, retfærdig organisering og godt samarbejde. God social kapital er et godt fundament, så kan man bedre klare udefrakommende elementer. Som medarbejder kan man bede sine kollegaer om hjælp, hvis man er ved at tilte.”


Senest revideret den 1. juli 2020