Vi forebygger stress sammen

Værktøjsserien 'Vi forebygger stress sammen' er en serie på 10 værktøjshæfter til organisationsudvikling og forebyggelse af stress.

Hent værktøjerne her

Fakta om stress

Stress opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer. Det kan være på arbejde - men privatlivets krav og kriser kan også udløse stress. Derfor har du selv og din arbejdsplads en fælles opgave i at forebygge stress.

Hvornår opstår stress?

Stress opstår typisk i situationer, hvor der er en ubalance imellem de krav omverdenen stiller til os og de ressourcer, vi har til rådighed. Som regel er vi i stand til at håndtere kortvarige belastninger, men hvis man igennem længere tid er overbebyrdet, kan det gøre skade på kroppen og medføre alvorlige stresssymptomer.

Stress på arbejdspladsen

Arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø har betydning for forekomsten af stress. Graden af indflydelse, forudsigelighed, social støtte og meningsfuldhed i arbejdet er med til at påvirke arbejdspladsens stressniveau. Det er desuden vigtigt, at medarbejderne føler, arbejdspladsen er præget af tillid og retfærdighed.

Privatlivet kan også spille ind i forhold til stress

Skilsmisse, sygdom i familien eller andre belastende omstændigheder kan gøre, at man er mere sårbar overfor stress på arbejdet.

Stress afhænger også af dig

Stress er på den ene side et resultat af et arbejdspres. Men på den anden side er det et resultat af den måde, vi vurderer egen evne til at håndtere eller mestre arbejdspresset. Da man vurderer egen evne til at mestre forskelligt, er det også forskelligt, hvor meget arbejdspres der skal til, før den enkelte føler sig overbebyrdet.

Hvis man vurderer, at man kan mestre en krævende situation, så vil den blot opleves som udfordrende, motiverende og stimulerende. Men hvis man ikke tror, at man kan opfylde kravene, så mister man overblikket og følelsen af kontrol, og så opstår følelsen af stress.

Stress i længere tid

Oftest er man i stand til at klare krævende situationer på jobbet, hvis de varer kort tid. Men er der lange perioder, hvor du føler, at du ikke kan leve op til de krav, der bliver stillet til dig, så stiger risikoen for stress. Kravene kan være nogle du selv stiller, f.eks. at du vil have mange udfordringer og meget ansvar. Det kan også være, at arbejdsgiveren forventer, at du sagtens kan have mange bolde i luften på én gang. Det er oftest en kombination af de to, som kan medføre stress.

Kortvarige belastninger

kan også skade Belastninger, der står på i kort tid, kan også medføre ubehag. Man kan fx have en deadline, som kræver en ekstraordinær arbejdsindsats, og derfor bliver man opkørt.

Kortvarige belastninger kan dog også være af en så voldsom og akut karakter, at enkelte episoder kan få svære konsekvenser for personen, der oplever dem. Det gælder fx vold, trusler eller mobning, som kan virke meget stressende for den enkelte.

Man kan blive syg af at være stresset

Kronisk stress svækker immunforsvaret. Den langvarige påvirkning af kroppen kan være meget skadelig for vores helbred. Svær stress kan medføre sygdomme som depression, hjertekarsygdomme og øget risiko for blodpropper.

Godt værktøj: Forstå og forebyg stress

Hæftet 'Forstå og forebyg stress' beskriver, hvad stress er, hvordan det typisk opstår og udvikler sig, samt hvad du som leder kan gøre for at forebygge det – på egen hånd og i samarbejde med den enkelte medarbejder, teamet, lederkollegerne og de relevante samarbejdsfora

Materialet er bygget op om fire værktøjer til stressforebyggelsen og du kan hente ´Forstå og forebyg stress` her.


Senest revideret den 16. august 2022